Komunikaty o błędach serwera terminali: 3699 do 3300


Streszczenie


W tym artykule opisano komunikaty o błędach 3300 do 3699 dla serwera terminali.

Więcej informacji


Błąd 3301

Zdalne wywołanie IPC

Błąd 3302

Administracja zdalna

Błąd 3303

Udział serwera logowania

Błąd 3304

Wystąpił błąd sieciowy.

Błąd 3400

Za mało pamięci, aby uruchomić usługę Stacja robocza.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Komputer ma za mało pamięci uruchomić usługę Stacja robocza.


Akcja: Zatrzymaj inne aplikacje, które są uruchomione na komputerze, a następnie uruchom ponownie usługę Stacja robocza.

Błąd 3401

Wystąpił błąd podczas odczytywania wpisu NETWORKS w pliku LANMAN. Plik INI.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. LAN Manager nie może odczytać wpisów w sekcji [networks] pliku LANMAN. Plik INI.


Akcja: Upewnij się, że Lanman.ini istnieje plik (w katalogu LANMAN). Sprawdź format wpisów w sekcji [networks].

Błąd 3402

To jest nieprawidłowy argument: ***.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Wymieniona zmienna lub opcja (z wpisu w sekcji [networks] pliku Lanman.ini) jest nieprawidłowy.


Akcja: Sprawdź format wpisów w sekcji [networks] pliku Lanman.ini.

Błąd 3403

*** Wpisu NETWORKS w pliku LANMAN. INI ma błąd składni i zostanie zignorowany.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Wpis w sekcji [networks] pliku Lanman.ini zawiera błąd składniowy.


Akcja: Sprawdź format wymienionego wpisu.

Błąd 3404

Istnieje za dużo wpisów NETWORKS w pliku LANMAN. Plik INI.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Plik Lanman.ini nie może mieć więcej niż 12 wpisów w sekcji [networks].


Akcja: Usuń wpisy w sekcji [networks] pozostało ich 12 lub mniej.

Błąd 3406

Wystąpił błąd podczas otwierania sterownika urządzenia sieciowego *** = ***.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Nie można zainstalować wymienionego sterownika urządzenia.


Akcja: Sprawdź, czy wpis w sekcji [networks] pliku Lanman.ini jest nieprawidłowy. W pliku Config.sys Sprawdź wpis DEVICE, ładujący ten sterownik urządzenia--parametry tego wpisu może nie być poprawna. Również sprawdzić, czy wpis urządzenia określa poprawną ścieżkę sterownika urządzenia.

Błąd 3407

Sterownik urządzenia *** wysłał złą odpowiedź BiosLinkage.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Określony sterownik urządzenia jest niepoprawny. Może być niezgodny z karty sieciowej, lub może być nieaktualny.


Akcja: Użyj innego sterownika urządzenia.

Błąd 3408

Program nie można używać z tym systemem operacyjnym.
Wyjaśnienie: Komputer ma niepoprawną wersję systemu operacyjnego.


Akcja: Uaktualnij swój komputer do najnowszej wersji systemu Windows NT.

Błąd 3409

Readresator jest już zainstalowany.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Readresator jest już zainstalowany.


Akcja: Wymagana żadna akcja.

Błąd 3410

Instalowanie NETWKSTA. Wersja SYS ***. ***. *** (*)

Błąd 3411

Wystąpił błąd podczas instalowania NETWKSTA. SYS. Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Nie można zainstalować sterownik urządzenia Netwksta.sys LAN Manager.


Akcja: Kolejny komunikat o błędzie, który zawiera bardziej szczegółowy opis błędu, powinien zostać wyświetlony przed tej wiadomości. Wyświetlić tę wiadomość za przyczynę problemu.

Błąd 3412

Problem z połączeniem programu rozpoznawania nazw.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Wystąpił błąd wewnętrzny.


Akcja: Kontakt z pomocą techniczną.

Błąd 3413

Czas logowania na *** kończy się na ***. Oczyszczanie i wyloguj się.

Błąd 3414

Nastąpi automatyczne rozłączenie o ***.

Błąd 3415

Czas logowania na *** została zakończona.

Błąd 3416

Czas logowania na *** zakończył się ***.

Błąd 3417

Ostrzeżenie: Masz czas *** do wylogowania. Jeśli użytkownik nie zalogował w tym czasie, sesja zostanie rozłączona i wszystkich otwartych plikach i urządzeniach masz otwarte mogą utracić dane.

Błąd 3418

Ostrzeżenie: Musisz wylogować się o *** teraz. Masz dwie minuty, aby wylogować się lub nastąpi rozłączenie.

Błąd 3419

Masz otwarte pliki lub urządzenia, a wymuszone odłączenie może spowodować utratę danych.

Błąd 3420

Domyślny udział do użytku wewnętrznego

Błąd 3421

Usługa Posłaniec

Błąd 3500

Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Błąd 3501

Została użyta nieprawidłowa opcja.
Wyjaśnienie: Wpisano nieprawidłową opcję polecenia.


Akcja: Aby wyświetlić listę opcji tego polecenia, należy wpisać:
NET HELP polecenie
Uwaga: Przy wpisywaniu poleceń, należy pamiętać, że większość opcji musi być poprzedzona kreską ułamkową, np.

Błąd 3502

Błąd systemowy *** wystąpił.
Wyjaśnienie: Wystąpił określony błąd systemu.


Akcja: Rozwiąż problem i ponownie wpisz polecenie.

Błąd 3503

Polecenie zawiera nieprawidłową liczbę argumentów.
Wyjaśnienie: Polecenie ma nieprawidłową liczbę opcji lub zmiennych.


Akcja: Aby poznać składnię tego polecenia, należy wpisać:

NET HELP polecenie

Błąd 3504

Polecenie została ukończona z co najmniej jednym błędem.
Wyjaśnienie: Polecenie próbował wykonać kilka zadań i niektórych z nich nie można ukończyć.


Akcja: Wymagana żadna akcja.

Błąd 3505

Opcja jest używana z nieprawidłową wartość.
Wyjaśnienie: Wpisano niepoprawną wartość dla opcji polecenia.


Akcja: Aby poznać składnię tego polecenia i jego opcji, wpisz:

NET HELP polecenie/Options

Błąd 3506

Opcja *** jest nieznany.
Wyjaśnienie: Określona opcja jest nieprawidłowa.


Akcja: Sprawdź pisownię opcja, którą wpisano. Aby wyświetlić listę opcji tego polecenia, należy wpisać:


NET HELP polecenie

Błąd 3507

Opcja *** jest niejednoznaczny.
Wyjaśnienie: Określona opcja można pomylić z innymi opcjami.


Akcja: Wpisz dostatecznie dużo liter opcji, tak, aby była ona jednoznaczna. Jeśli polecenie ma dwie opcje, że zarówno zaczyna się od/OPT, takie jak/OPT i/Option, musisz wpisać przynajmniej cztery litery, aby użyć drugiej opcji. Aby wyświetlić listę opcji tego polecenia, należy wpisać:


NET HELP polecenie

Błąd 3510

Zostało użyte polecenie o sprzecznych przełącznikach.
Wyjaśnienie: Wpisano polecenie z dwoma opcjami pozostającymi w konflikcie, na przykład/Yes i/NO.


Akcja: Ponownie wpisz polecenie bez przeciwstawnych opcji.

Błąd 3511

Nie można odnaleźć podprogramu ***.
Wyjaśnienie: Nie można odnaleźć pliku określonego programu.


Akcja: Sprawdź, czy program znajduje się w tym samym katalogu co NET. EXE, będący na ogół w katalogu systemowym.

Błąd 3512

To oprogramowanie wymaga nowszej wersji systemu operacyjnego.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Oprogramowanie, którą próbujesz uruchomić, wymaga nowszej wersji systemu operacyjnego.


Akcja: Uruchom oprogramowanie używając nowszej wersji systemu operacyjnego.

Błąd 3513

Dostępne, niż może być zwrócony przez system Windows NT jest więcej danych.
Wyjaśnienie: system Windows NT nie mógł wyświetlić wszystkich dostępnych danych.


Akcja: Wymagana akcja zależy od polecenia, które zwróciło błąd. Skontaktuj się z administratorem sieci.

Błąd 3514

Więcej pomocy jest dostępna, wpisując NET HELPMSG ***.

Błąd 3515

To polecenie służy wyłącznie na Kontroler domeny systemu Windows NT.
Wyjaśnienie: To polecenie może służyć tylko w systemie Windows NT Server.


Akcja: Powtórz operację w systemie Windows NT Server.

Błąd 3520

Są uruchomione następujące usługi systemu Windows NT:

Błąd 3521

*** Usługa nie jest uruchomiona.

Błąd 3522

*** Usługa jest uruchamiana.

Błąd 3523

*** Nie można uruchomić usługi.

Błąd 3524

*** Usługa została pomyślnie uruchomiona.

Błąd 3525

Zatrzymanie usługi Stacja robocza również zatrzymuje usługę serwer.

Błąd 3526

Na stacji roboczej są otwarte pliki.

Błąd 3527

*** Usługa jest zatrzymywana.

Błąd 3528

*** Nie można zatrzymać usługi.

Błąd 3529

*** Usługa została zatrzymana pomyślnie.

Błąd 3530

Następujące usługi są zależne od *** usługi. Zatrzymywanie *** usługi spowoduje także zatrzymanie tych usług.

Błąd 3533

Uruchamianie lub zatrzymywanie usługi. Spróbuj ponownie później.
Wyjaśnienie: Nie można wykonać tego zadania, podczas uruchamiania lub zatrzymywania usługi.


Akcja: Spróbuj wykonać zadanie później.

Błąd 3534

Usługa nie zaraportowała błędu.
Wyjaśnienie: Usługa nie zaraportowała błędu.


Akcja: Spróbuj wykonać zadanie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem sieci.

Błąd 3535

Sterowania urządzeniem wystąpił błąd.

Błąd 3536

*** Pomyślna kontynuacja usługi.

Błąd 3537

*** Usługa została wstrzymana pomyślnie.

Błąd 3538

*** Nie można wznowić usługi.

Błąd 3539

*** Nie można wstrzymać usługi.

Błąd 3540

*** Jest oczekiwanie na kontynuowanie usługi

Błąd 3541

*** Pause usługa jest w stanie oczekiwania.

Błąd 3542

Pomyślnie kontynuowano.

Błąd 3543

Pomyślnie wstrzymano.

Błąd 3544

*** Usługa została uruchomiona przez inny proces i jest w stanie oczekiwania.

Błąd 3547

Wystąpił błąd specyficzny dla usługi: ***.
Wyjaśnienie: Wystąpił błąd specyficzne dla usługi.


Akcja: Można znaleźć w pomocy lub dokumentacji dla tej usługi, aby określić problem.

Błąd 3660

Te stacje robocze mają sesje na tym serwerze:

Błąd 3661

Te stacje robocze mają sesje z otwartymi plikami na tym serwerze:

Błąd 3666

Alias komunikatu jest przesyłany dalej.

Błąd 3670

Masz następujące połączenia zdalne:

Błąd 3671

Kontynuacja spowoduje anulowanie połączeń.

Błąd 3675

Sesja z *** ma otwarte pliki.

Błąd 3676

Nowe połączenia zostaną zapamiętane.

Błąd 3677

Nowe połączenia nie zostaną zapamiętane.

Błąd 3678

Wystąpił błąd podczas zapisywania profilu. Stan zapamiętanych połączeń nie zmienił się.

Błąd 3679

Wystąpił błąd podczas odczytu profilu.

Błąd 3680

Wystąpił błąd podczas odtwarzania połączenia do ***.

Błąd 3682

Uruchomiono żadnych usług sieciowych.

Błąd 3683

Nie ma żadnych wpisów na liście.

Błąd 3688

Użytkownicy mają otwarte pliki na ***. Kontynuowanie tej operacji wymusi zamknięcie tych plików.

Błąd 3689

Usługa Stacja robocza jest już uruchomiona. System Windows NT będzie ignorował opcje poleceń dla stacji roboczej.

Błąd 3691

Istnieją otwarte pliki i/lub niedokończone operacje przeszukiwania katalogu oczekujące w danym połączeniu do ***.

Błąd 3693

Żądanie będzie przetwarzane na podstawowy kontroler domeny dla domeny ***.

Błąd 3694

Nie można usunąć udostępnionej kolejki, gdy zadanie drukowania jest buforowane do kolejki.
Wyjaśnienie: Ten komunikat powinien pojawić się tylko na komputerze niskiego poziomu. Wszelkie działania w celu rozwiązania problemu należy wykonywać na tym komputerze. Próbowano usunąć aktywną drukarkę.


Akcja: Po zakończeniu buforowania bieżącego zadania wydruku albo Usuń zadanie. Następnie usuń drukarkę.

Błąd 3695

połączeniez do ***.