Jak wyłączyć lub włączyć program Dr. Watson dla Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wyłączania i ponownego włączania programu Dr Watson dla Windows.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć program Dr. Watson

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug
  UWAGA: Kroki trzy i cztery są opcjonalne, jednak są niezbędne, jeśli jest konieczne przywrócenie domyślnych ustawień użytkowania programu Dr Watson.
 3. Kliknij klucz AeDebug, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru w menu Rejestr.
 4. Wpisz nazwę i lokalizację zapisywanego pliku rejestru, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Usuń klucz AeDebug.
Wpisy rejestru dla programów debugujących znajdują się w kluczu AeDebug w systemie Windows. Program Dr Watson jest domyślnie instalowany w systemie Windows i konfigurowany do uruchamiania po wystąpieniu błędu aplikacji (wartość danych Auto równa 1). Wartości domyślne są następujące:
Nazwa wartości = Auto
Typ = String (REG_SZ)
Wartość danych = 1 lub 0 (wartość domyślna 1)

Nazwa wartości = Debugger
Typ = String (REG_SZ)
Wartość danych = drwtsn32 -p %ld -e %ld -g

UWAGA: Ta wartość danych (drwtsn32 -p %ld -e %ld -g) jest specyficzna dla programu Dr Watson. Alternatywne debugery korzystają z własnych wartości i parametrów.

Aby włączyć program Dr Watson

 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:


  drwtsn32 -i
 2. Kliknij dwukrotnie plik reg utworzony w ramach kroków trzy i cztery poprzedniej procedury.
Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 188296 — ostatni przegląd: 11.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

Opinia