Zasady firmy Microsoft dotyczące brakujących lub nieprawidłowych haseł

Streszczenie

W wielu programach, które wymieniono na początku tego artykułu, można zapobiec otwieraniu pliku przez nieautoryzowanych użytkowników, stosując hasło dostępu do pliku. Przy próbie otwarcia pliku program żąda wprowadzenia hasła; bez wprowadzenia poprawnego hasła nie można otworzyć pliku.


We wspomnianych programach istnieją również pewne funkcje, do których można stosować hasła. Na przykład w programach, które dołączono do pakietów Microsoft Office 97 i Microsoft Office 98 dla systemu Macintosh, ochroną za pomocą hasła można objąć projekt w Edytorze Visual Basic.


W tym artykule opisano zasady firmy Microsoft dotyczące brakujących lub nieprawidłowych haseł.

Więcej informacji

Firma Microsoft dodała funkcję ochrony hasłem do programów, które wymieniono na początku tego artykułu, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do ważnych informacji. Dlatego jeśli przyczyną uniemożliwiającą uzyskanie dostępu do informacji jest nieznajomość poprawnego hasła,


SPECJALIŚCI FIRMY MICROSOFT NIE MOGĄ POD ŻADNYM POZOREM UŁATWIAĆ ŁAMANIA HASEŁ ZASTOSOWANYCH W PLIKACH I FUNKCJACH PROGRAMÓW FIRMY MICROSOFT.

Specjaliści firmy Microsoft nie mają technicznej możliwości złamania hasła do pliku lub funkcji chronionych hasłem programu firmy Microsoft. Systemy ochrony hasłem wbudowane w programy firmy Microsoft zaprojektowano tak, aby uniemożliwić złamanie haseł; w dołączonym systemie ochrony hasłem nie ma żadnego punktu umożliwiającego złamanie hasła.


Jeśli nie można otworzyć pliku chronionego hasłem, należy wykonać kroki z sekcji „Jeśli hasło nie działa” poniżej. Jeśli nadal nie można otworzyć pliku, specjaliści firmy Microsoft nie są w stanie udzielić żadnej pomocy. Można jednak uzyskać pomoc od firmy, która świadczy usługi łamania haseł.


Warto przeczytać dalszą część artykułu, aby zapoznać się z sugestiami dotyczącymi efektywnego korzystania z haseł w przyszłości.

Jeśli hasło nie działa

We wszystkich programach, które wymieniono na początku tego artykułu, w hasłach stosowanych do plików rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład następujące hasła są całkowicie różne


witaj
Witaj
WITAJ
ponieważ litery w każdym haśle są innej wielkości.


Typowy problem występujący po wprowadzeniu hasła dotyczy niepoprawnej wielkości jednej lub kilku wpisanych liter hasła. Jeśli hasło nie jest akceptowane, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Naciśnij klawisz CAPS LOCK, a następnie ponownie wprowadź hasło. Jeśli pamiętasz, że podczas wpisywania oryginalnego hasła był wciśnięty klawisz SHIFT, upewnij się, że został naciśnięty klawisz SHIFT, nawet jeśli naciśnięto klawisz CAPS LOCK.
 • Wprowadź hasło przy użyciu różnych kombinacji wielkich i małych liter. Jeśli na przykład hasło „witaj” nie działa, spróbuj wpisać hasło „Witaj”.
 • Jeśli plik został dostarczony przez inną osobę, skontaktuj się z nią, aby sprawdzić, czy nadal posiada hasło.
Jeśli żadna z powyższych porad nie rozwiązuje problemu, warto jest przejrzeć następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

84545 WD: Can't Recover Password-Protected Document If Password Lost

Inne firmy świadczące usługi łamania haseł

Istnieją firmy, które rzekomo oferują możliwość złamania haseł zastosowanych w plikach i funkcjach używanych przez programy firmy Microsoft.


Ze względów prawnych firma Microsoft nie może polecać ani popierać żadnej z tych firm. Aby uzyskać pomoc w złamaniu hasła, można na własną odpowiedzialność odszukać niezależną firmę świadczącą takie usługi i się z nią skontaktować.

Ochrona przed utratą hasła

Jeśli można już otworzyć plik, warto zastosować się do jednego lub kilku następujących zaleceń, aby mieć pewność, że problem nie wystąpi ponownie:


 • Należy zmienić hasła na łatwiejsze do zapamiętania. Na przykład hasło „ty65dr58geT” jest trudne do zapamiętania, natomiast łatwo jest zapamiętać hasło „Piramida5”, które też jest prawidłowe.
 • Jeśli dostępne jest bezpieczne miejsce, takie jak sejf lub skrytka bankowa, warto przechowywać w nim zapisaną kopię haseł.
 • Można również zapisać kopie plików pozbawione ochrony na dyskietce, wymiennym dysku twardym lub innym zewnętrznym urządzeniu magazynującym, a następnie przechowywać ten dysk w bezpiecznym miejscu.

Zalecenia dotyczące haseł

W przypadku stosowania haseł do plików lub funkcji w programach firmy Microsoft można zwiększyć bezpieczeństwo plików, stosując się do jednego lub więcej z następujących zaleceń:


 • Nie należy jako haseł używać wyrazów znajdujących się w słowniku. Lepiej jest łączyć ze sobą dwa lub więcej wyrazów albo używać kombinacji wyrazów i liczb. Na przykład zamiast wyrazu „pies” lepiej jest użyć hasła „pieskot” lub „pies5”.
 • W haśle nie należy używać informacji osobistych, takich jak imiona członków rodziny lub zwierząt domowych, data urodzenia, numer ubezpieczenia czy inne podobne informacje. Takie informacje mogą być ogólnie dostępne, dlatego nie należy używać ich w charakterze hasła, nawet w połączeniu z innymi znakami.
 • Należy używać w hasłach kombinacji małych i wielkich liter. Ponieważ w hasłach ważna jest wielkość liter, można zapobiec złamaniu zabezpieczeń, w przypadku gdy ktoś usłyszy hasło użytkownika, ale go nie zobaczy.
 • Długość haseł powinna zwykle wynosić przynajmniej sześć znaków.
 • Nie należy używać haseł łatwych do złamania, takich jak „password”, „guest”, „user” lub „admin”.

Pracownicy i hasła

Problem występuje wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:


 • Jeden z pracowników opuścił firmę. Korzystał on z licznych plików, których pewna część była lub jest chroniona hasłem. Obecnie pracownik odszedł, a hasła do plików są nieznane.

  -lub-
 • Przed swoim odejściem czy wyrzuceniem z danej firmy niezadowolony pracownik zastosował hasła do niektórych plików. Obecnie nie można ich otworzyć, a pracownik nie chce ujawnić haseł.
Po wystąpieniu któregokolwiek z tych problemów należy pamiętać, że specjaliści firmy Microsoft nie mogą udzielać pomocy dotyczącej łamania haseł do plików.


Aby zapobiec występowaniu takich problemów, należy wykonać następujące czynności:

 • Przed odejściem pracowników z firmy należy się upewnić, że usunęli oni wszystkie hasła do plików lub udostępnili pełną listę swoich haseł. Należy również się upewnić, że informacje kontaktowe dotyczące tych pracowników są aktualne i będzie można z nich skorzystać, gdyby się okazało, że dane hasło jest niepoprawne.
 • Aby uchronić pliki przed umyślnym, złośliwym zastosowaniem hasła, należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików. Kopię zapasową plików o krytycznym znaczeniu należy wykonywać codziennie, natomiast kopię innych plików — w razie potrzeby.
 • Jeśli pliki są przechowywane na serwerze systemu Windows NT, można szybko zawiesić dostęp pracownika do serwera, uniemożliwiając mu wprowadzanie dalszych zmian w plikach. Można również uniemożliwić użytkownikom uzyskanie dostępu do plików, do których dostęp jest im niepotrzebny.

Uwaga dotycząca programu Microsoft PowerPoint

W programie Microsoft PowerPoint nie można zastosować hasła do pliku prezentacji; ta funkcja nie istnieje w tym programie. W nowszych wersjach tego programu można jednak zastosować hasło do projektu Visual Basic.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 189126 — ostatni przegląd: 25.08.2008 — zmiana: 1

Opinia