PLIK: Narzędzie VB6Cli.exe rozwiązuje problemy licencyjne z programem Visual Basic 6.0

Streszczenie

VB6Cli.exe to narzędzie, które rozwiązuje problemy z licencjami czasu projektowania używanymi przez formanty ActiveX instalowane z programem Microsoft Visual Basic 6.0.

UWAGA: Jeśli napotkasz ten problem w programie Visual Basic 5.0, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181854 FILE: VB5cli.exe Fixes Visual Basic 5.0 Control Installation Problem

Więcej informacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 26-paź-1998

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Nazwa pliku Rozmiar
--------------------------------
VBC6.EXE 32k
ENTDAT.DLL 32k
LRNDAT.DLL 28k
PRODAT.DLL 28k
README.TXT 5k
Zawartość pliku README.TXT dołączonego do narzędzia VB6Cli.exe:

Co to jest VB6Cli.exe?

VB6Cli.exe to narzędzie, które zaprojektowano z myślą o rozwiązaniu problemów z licencjami czasu projektowania używanymi przez formanty ActiveX dostarczane z programem Microsoft Visual Basic 6.0. Narzędzie nie naprawia formantów innych firm ani formantów, które nie są normalnie instalowane przez program Microsoft Visual Basic 6.0; nie umożliwia również użycia obiektów RDO (Remote Data Object) w programie Visual Basic 6.0 Professional Edition. Przy próbie użycia obiektu RDO w programie Visual Basic 6.0 Professional Edition mogą pojawić się symptomy II i IV opisane poniżej. Jedynym sposobem włączenia obiektów RDO jest zainstalowanie programu Visual Basic 6.0 Enterprise Edition.

Narzędzie VB6Cli.exe ułatwia rozwiązanie problemów w przypadku następujących symptomów:

Symptom I

Przy próbie umieszczenia formantu w projekcie program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
License Information For This Component Not Found. You Do Not Have An Appropriate License To Use This Functionality In The Design Environment.

Symptom II

Przy próbie skompilowania projektu program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
Compile Error : Permission Denied

Symptom III

Przy próbie użycia kreatora Application Wizard program Microsoft Visual Basic wyświetla komunikat o błędzie podobny do następującego:
60: Method ~ of Object ~ failed

Symptom IV

Przy próbie uruchomienia projektu program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
Runtime Error '429' : ActiveX Component Can't Create Object

Z którymi formantami ActiveX działa narzędzie VB6Cli.exe?

Narzędzie VB6Cli.exe rozwiązuje problemy z następującymi formantami ActiveX:

Formant ActiveX Nazwa pliku Wersja Wydanie
-------------------------------------------------------------------------
ADO Data Control 6.0 MSADODC.OCX 6.00.8171 L, P, E
Chart Control 6.0 MSCHRT20.OCX 6.00.8177 P, E
Comm Control 6.0 MSCOMM32.OCX 6.00.8169 P, E
Common Dialog Control 6.0 COMDLG32.OCX 6.00.8169 L, P, E
Data Bound List Controls 6.0 DBLIST32.OCX 6.00.8169 L, P, E
DataGrid Control 6.0 MSDATGRD.OCX 6.00.8169 L, P, E
DataList Controls 6.0 MSDATLST.OCX 6.00.8169 L, P, E
DataRepeater Control 6.0 MSDATREP.OCX 6.00.8169 P, E
FlexGrid Control 6.0 MSFLXGRD.OCX 6.00.8169 L, P, E
Hierarchical FlexGrid Control 6.0 MSHFLXGD.OCX 6.00.3005 L, P, E
Internet Transfer Control 6.0 MSINET.OCX 6.00.8169 P, E
MAPI Controls 6.0 MSMAPI32.OCX 6.00.8169 P, E
Masked Edit Control 6.0 MSMASK32.OCX 6.00.8169 P, E
Multimedia Control 6.0 MCI32.OCX 6.00.8169 P, E
PictureClip Control 6.0 PICCLP32.OCX 6.00.8169 P, E
RemoteData Control 6.0 MSRDC20.OCX 6.00.8169 E
Rich Textbox Control 6.0 RICHTX32.OCX 6.00.8169 L, P, E
SysInfo Control 6.0 SYSINFO.OCX 6.00.8169 P, E
Tabbed Dialog Control 6.0 TABCTL32.OCX 6.00.8169 L, P, E
Windows Common Controls-3 6.0 COMCT332.OCX 6.00.8169 P, E
Windows Common Controls 5.0 (SP2) COMCTL32.OCX 6.00.8022 L, P, E
Windows Common Controls 6.0 MSCOMCTL.OCX 6.00.8177 L, P, E
Windows Common Controls-2 5.0 (SP2) COMCT232.OCX 6.00.8022 L, P, E
Windows Common Controls-2 6.0 MSCOMCT2.OCX 6.00.8177 L, P, E
Winsock Control 6.0 MSWINSCK.OCX 6.00.8169 P, E

L = Learning Edition
P = Professional Edition
E = Enterprise Edition

Jak korzystać z narzędzia VB6Cli.exe?

Narzędzie VB6Cli.exe wymaga, aby dane wydanie programu Microsoft Visual Basic 6.0 było zainstalowane w systemie, w którym to narzędzie ma być używane.

Przed uruchomieniem narzędzia VB6Cli.exe upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje.

Po prostu kliknij dwukrotnie plik VB6Cli.exe w Eksploratorze Windows. Narzędzie wykrywa program Microsoft Visual Basic 6.0 i instaluje wymagane licencje czasu projektowania dla wykrytego wydania.

Jeśli ta operacja zakończy się pomyślnie, zostaje wyświetlony komunikat podobny do następującego:
„Enterprise Design Licenses Have Been Installed Successfully”
Narzędzie VB6Cli.exe można również uruchomić w trybie cichym. W przypadku użycia narzędzia VB6Cli.exe z opcją wiersza polecenia „/q” zostaje ono uruchomione bez żadnego interfejsu użytkownika. Kody zakończenia mogą być przechwycone przez inne aplikacje w celu sprawdzenia, czy licencje zostały zainstalowane.

Kody zakończenia i ich znaczenie


Kod zakończenia 0: Licencje dla danego wydania zostały zainstalowane
Kod zakończenia 1: Program Microsoft Visual Basic 6.0 nie został wykryty w danym systemie
Kod zakończenia 2: Nie można załadować biblioteki pomocniczej
Kod zakończenia 3, 4: Przynajmniej jedna licencja czasu projektowania nie została poprawnie zainstalowana
Kod zakończenia 5: Nie można zainstalować żadnych licencji czasu projektowania
Kod zakończenia 6: Wystąpił nieokreślony błąd narzędzia VBC6

Zastrzeżenie

Narzędzie, które opisano w tym artykule, jest dostarczane „tak jak jest” i firma Microsoft nie gwarantuje, że można go użyć w każdej sytuacji. Chociaż specjaliści Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomagać w korzystaniu z tego produktu, nie jest on obsługiwany. Tego narzędzia możesz używać na własną odpowiedzialność.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
194784 INFO: Controls Shipped with Visual Basic 6.0
181854 FILE: VB5cli.exe Fixes Visual Basic 5.0 Control Installation Problem
177799 PRB: "License Information for This Component Not Found" Error
Właściwości

Identyfikator artykułu: 194751 — ostatni przegląd: 20.09.2005 — zmiana: 1

Opinia