INFORMACJE: program Visual SourceSafe tworzy plik VSSVer. SCC


Podsumowanie


Operacje programu Visual SourceSafe, które kopiują pliki z bazy danych programu Visual SourceSafe do innej lokalizacji, takiej jak folder roboczy projektu, folder cienia lub lokalizacja wdrażania, tworzą plik o nazwie VSSVer. SCC.

Więcej informacji


Program Visual SourceSafe 6,0 używa VSSVer. SCC, aby przyspieszyć proces pobierania (szybko GET) w dowolnej bazie danych, nawet jedną, która nie jest w nowym formacie obsługiwanym przez program Visual SourceSafe 6,0. Nie ma możliwości uniemożliwienia programowi Visual SourceSafe utworzenia tego pliku podczas wykonywania jawnej lub niejawnej operacji pobierania. Ustawienie ukrytego atrybutu pliku nie wpływa jednak na wydajność i może być używane w celu uniemożliwienia wyświetlania pliku w Eksploratorze Windows.

Informacje


Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
169257 INFORMACJE: akcje, które wykonują niejawne pobieranie
Pomoc dotycząca programu Visual SourceSafe, temat "szybkie UZYSKIWANie".