Jak uaktualnić program Internet Explorer do szyfrowania 128-bitowego

WPROWADZENIE

Program Microsoft Internet Explorer obsługuje dwa poziomy szyfrowania: 40-bitowe i 128-bitowe. Standardowe wersje 40-bitowe zawierają technologię SGC (Server Gated Cryptography). Za pomocą technologii SGC klienci zagraniczni mogą realizować transakcje 128-bitowe z bankami i instytucjami finansowymi (które obsługują SGC) na całym świecie.

Internet Explorer z szyfrowaniem 40-bitowym (SGC) jest dostępny na całym świecie, a program Internet Explorer z pełnym szyfrowaniem 128-bitowym jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych (lub na ich terytoriach zależnych i w posiadłościach) oraz w Kanadzie. Użytkownicy, którzy zainstalowali program Internet Explorer z szyfrowaniem 40-bitowym (SGC) w Stanach Zjednoczonych (lub na ich terytoriach zależnych i w posiadłościach) lub w Kanadzie, mogą uaktualnić oprogramowanie do programu Internet Explorer z pełnym szyfrowaniem 128-bitowym.

Więcej informacji

Aby uaktualnić program Internet Explorer do szyfrowania 128-bitowego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

Uwaga: Aby uaktualnić program Internet Explorer 3.02 w systemie Windows NT 4.0, należy pobrać i zainstalować 128-bitową wersję dodatku Service Pack w wersji 3 (SP3) lub nowszą dla systemu Windows NT 4.0. W tym celu należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web.

Aby połączyć się z tą witryną w sieci Web w programie Internet Explorer 5 należy kliknąć menu Pomoc, kliknąć polecenie Internet Explorer — informacje, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj informacje.


Pobranie uaktualnienia do wersji 128-bitowej dla niektórych systemów operacyjnych może być niemożliwe. Jeżeli uaktualnienie nie jest dostępne dla danego systemu operacyjnego, należy pobrać tylko pakiet przeglądarki z szyfrowaniem 128-bitowym (lub przeglądarki i składników) przy użyciu tego łącza i ponownie zainstalować program, zastępując bieżącą wersję.


Uwaga: 128-bitowe wersje programu Internet Explorer nie są już udostępniane przez firmę Microsoft na dysku CD-ROM.

Uwaga: W styczniu 2000 roku rząd Stanów Zjednoczonych przyjął nowe przepisy eksportowe. Na podstawie tych przepisów firma Microsoft może dostarczać produkty, w których wykorzystywane jest silne szyfrowanie, do wszystkich klientów na świecie z wyjątkiem miejsc objętych embargiem USA. Silne szyfrowanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i ułatwia ochronę wymiany danych przez Internet i inne sieci prywatne. Silne szyfrowanie zawiera domyślnie większość produktów firmy Microsoft, które obsługują szyfrowanie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 195833 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia