Dlaczego system Windows NT raportuje wpisy dziennika zdarzeń 6005, 6006, 6008 i 6009

Streszczenie

Dodatek Windows NT 4.0 Service Pack 4 zapisuje godziny uruchomienia i zamknięcia systemu oraz rejestruje je w dzienniku zdarzeń z następującymi identyfikatorami zdarzeń:


  • Zdarzenie 6005 jest rejestrowane w czasie rozruchu ze wskazaniem uruchomienia usługi Dziennik zdarzeń. Pojawia się komunikat „Uruchomiono usługę Dziennik zdarzeń”.
  • Zdarzenie 6006 jest rejestrowane jako poprawne zamknięcie systemu. Pojawia się komunikat „Zatrzymano usługę Dziennik zdarzeń”.
  • Zdarzenie 6008 jest rejestrowane jako niepoprawne zamknięcie systemu. Pojawia się komunikat „Poprzednie zamknięcie systemu o godzinie dnia (data) było nieoczekiwane".
  • Zdarzenie 6009 jest rejestrowane przy każdym rozruchu i wskazuje wersję systemu operacyjnego, numer kompilacji, poziom dodatku Service Pack oraz inne informacje dotyczące systemu. W zależności od aktualnej konfiguracji podaje informacje podobne do: „Microsoft (R) Windows NT 4.0 1381 Service Pack 6 Multiprocessor free”.
Te identyfikatory zdarzeń są rejestrowane tylko w celach informacyjnych.

Więcej informacji

Ta funkcja jest dostępna w najnowszym dodatku Service Pack dla Windows NT 4.0 oraz Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base::
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 196452 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia