Jak konfigurować i dostosowywać ustawienia plików cookie w programie Internet Explorer 5

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób konfigurowania i dostosowywania ustawień plików cookie w programie Internet Explorer 5. Plik cookie to plik tworzony przez witrynę sieci Web, który przechowuje informacje o Tobie i Twoich preferencjach. Aby uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

260971 Opis plików cookie
W tym artykule omówiono następujące zagadnienia:
 • Jak uzyskać dostęp do ustawień plików cookie
 • Jak dostosować ustawienia plików cookie dla poszczególnych stref zabezpieczeń
 • Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji lub trwałych plików cookie
UWAGA: Informacje na temat zarządzania plikami cookie w programie Internet Explorer 6 zawiera następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6

Więcej informacji

Jak uzyskać dostęp do ustawień plików cookie


Aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia plików cookie, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij żądane opcje, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Jak dostosować ustawienia plików cookie dla poszczególnych stref zabezpieczeń


Dla każdej strefy zabezpieczeń możesz podać niestandardowe ustawienia plików cookie. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij żądane opcje, kliknij przycisk OK, a następnie powtórz kroki 1 i 2 dla każdej strefy.

Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji lub trwałych plików cookie


Pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu programu Internet Explorer. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze.

Jak dostosować ustawienia w celu używania trwałych plików cookie

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij odpowiednią opcję dla pozycji Zezwalaj na pliki cookie zapisane na komputerze, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij odpowiednią opcję dla pozycji Zezwalaj na pliki cookie sesji (niezapisane), kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że nie można akceptować plików cookie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175662 Komunikat o błędzie: Pliki cookie nie są akceptowane
Właściwości

Identyfikator artykułu: 196955 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Opinia