POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO FIRMY MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 I WINDOWS SERVER 2008 R2

Firma Microsoft Corporation (albo jeden z jej podmiotów stowarzyszonych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) udziela użytkownikowi licencji na to uzupełnienie. Z uzupełnienia może korzystać użytkownik posiadający licencję na używanie oprogramowania systemu Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, w zależności od tego, dla którego z nich jest przeznaczone uzupełnienie (zwanego dalej „oprogramowaniem”). W przypadku braku licencji na oprogramowanie korzystanie z uzupełnienia jest zabronione. Użytkownik może używać niniejszego uzupełnienia z każdą licencjonowaną kopią oprogramowania.

W poniższych postanowieniach licencyjnych opisano dodatkowe warunki dotyczące korzystania z uzupełnienia. Podczas korzystania z uzupełnienia obowiązują zarówno te postanowienia, jak i postanowienia licencyjne. W przypadku sprzeczności obowiązują niniejsze uzupełniające postanowienia licencyjne.

Korzystanie z uzupełnienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień. Jeśli użytkownik ich nie akceptuje, nie może korzystać z uzupełnienia.

Jeśli użytkownik zgadza się z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują mu następujące prawa.

 1. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem firma Microsoft dostarcza usługi internetowe. Może też w dowolnym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie.
  • Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji programu Windows Internet Explorer 9 nawiązują przez Internet połączenia z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach użytkownik nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Można wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Przez użycie tych funkcji użytkownik zgadza się na przesyłanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji ani nawiązywania kontaktu z użytkownikami.
  • Informacje o komputerze. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o systemach komputerowych użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Firma Microsoft używa tych informacji w celu udostępnienia usług internetowych użytkownikowi.
   • Akceleratory. Po kliknięciu przyciskiem myszy akceleratora lub przesunięciu na niego wskaźnika myszy w programie Internet Explorer do usługodawcy mogą zostać wysłane dowolne z poniższych informacji:

    • tytuł i pełny adres internetowy, czyli adres URL, bieżącej strony internetowej;
    • standardowe informacje o komputerze; i
    • dowolna wybrana przez użytkownika zawartość.

    W przypadku używania akceleratora dostarczonego przez firmę Microsoft używanie przesyłanych informacji podlega zasadom zachowania poufności informacji przez firmę Microsoft w trybie online. Aby zapoznać się z tymi zasadami, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. W przypadku używania akceleratora dostarczonego przez stronę trzecią używanie przesyłanych informacji podlega zasadom zachowania poufności informacji tej strony trzeciej.

   • Aktualizacja dostawców wyszukiwania. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie pobierze aktualizację znajdujących się na komputerze danych dotyczących dostawców wyszukiwania. Aktualizacja ta uaktualnia dostawców o najnowsze funkcje, takie jak nowe ikony czy sugestie wyszukiwania. Jest to aktualizacja jednorazowa, jednak jeśli jej pobranie się nie powiedzie, oprogramowanie spróbuje ją przeprowadzić kilka razy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Używanie informacji. Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących komputera w celu udoskonalania swoich produktów i usług. Może także udostępniać te informacje innym podmiotom, w tym dostawcom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem firmy Microsoft.
  • Nieprawidłowe korzystanie z usług internetowych. Zabronione jest używanie tych usług w taki sposób, który może je uszkodzić lub uniemożliwić innym osobom ich użycie. Zabronione jest używanie usług w sposób mający na celu podejmowanie jakimikolwiek metodami prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnej usługi, danych, konta lub sieci.
 2. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ DLA UZUPEŁNIENIA. Firma Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla tego oprogramowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 19999 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)