Woluminy proste mogą stać się niedostępne, jeśli krótko po ich utworzeniu nastąpi utrata zasilania

Symptomy

Oto przykładowy scenariusz. W systemie Windows 7 w konsoli Zarządzanie dyskami lub programie DiskPart.exe utworzono nowy wolumin prosty na dysku niewymiennym. Jeśli kilka minut po utworzeniu tego woluminu w systemie Windows 7 nastąpi nagła utrata zasilania, po przywróceniu zasilania systemu może się okazać, że wolumin utworzony przed utratą zasilania jest niedostępny i nie ma przypisanej litery dysku.

Ponadto w konsoli Zarządzanie dyskami może brakować informacji o stanie (na przykład „Zdrowy”) czy systemie plików tego woluminu. W razie próby zmodyfikowania tego woluminu w konsoli Zarządzanie dyskami może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można ukończyć operacji, ponieważ widok konsoli Zarządzanie dyskami jest nieaktualny. Odśwież widok za pomocą zadania odświeżania. Jeżeli problem nie ustąpi, ponownie uruchom konsolę Zarządzanie dyskami lub ponownie uruchom komputer.

Przyczyna

Przyczyną problemu jest to, że przed utratą zasilania nie zapisano na dysku informacji o konfiguracji nowego woluminu.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcjiSamodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. W oknie dialogowymPobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50651Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Problem opisany w sekcji „Symptomy” można rozwiązać, ponownie instalując wolumin. Aby ponownie zainstalować wolumin, wykonaj następujące czynności.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń. Menedżera urządzeń można otworzyć, wpisując w polu Rozpocznij wyszukiwanie ciąg „Menedżer urządzeń” lub „devmgmt.msc”.
  2. W otwartym Menedżerze urządzeń kliknij pozycję Woluminy magazynu, aby rozwinąć tę część drzewa urządzeń.
  3. W obszarze Woluminy magazynu powinien znajdować się wolumin „Nieznane urządzenie”. Kliknij prawym przyciskiem myszy to urządzenie i wybierz polecenie Odinstaluj. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie kliknij przycisk OK.
  4. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, ponownie uruchom system. Po ponownym uruchomieniu systemu wolumin powinien być dostępny. Jeśli nie pojawi się monit o ponowne uruchomienie systemu, kliknij prawym przyciskiem myszy w Menedżerze urządzeń i wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Po ukończeniu skanowania i zainstalowaniu woluminów odpowiedni wolumin będzie dostępny.

UwagaJeśli utrata zasilania nastąpi kilka sekund po utworzeniu woluminu, w rzadkich przypadkach po wykonaniu opisanych powyżej czynności pojawia się monit o sformatowanie woluminu. Ma to miejsce, gdy przed utratą zasilania nie zapisano konfiguracji systemu plików. Konieczne może być ponowne sformatowanie lub ponowne utworzenie woluminu.

Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, możnaskontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w bloguFix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłaćwiadomość e-mail.

Microsoft Internal Support Information

Numer błędu produktu: Windows 7 678904 — nie można odzyskać instalacji urządzenia niepełnej z powodu utraty zasilania
Identyfikator autora (alias e-mail): dougiman
Identyfikator autora tekstu (alias e-mail): dougiman
Identyfikator autora weryfikacji tech. (alias e-mail): aamelt
Potwierdzenie zweryfikowania technicznego artykułu: Tak/Nie
Potwierdzenie przekazania artykułu do opublikowania: Tak/Nie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2001877 — ostatni przegląd: 31.10.2011 — zmiana: 1

Opinia