"Personalizowanie" brakuje opcji My prawym przyciskiem myszy pulpitu w systemie Windows server 2008 R2


Objawy


Po prawym przyciskiem myszy pulpit na komputerze systemu Windows Server 2008 R2, można zaobserwować, że brakuje opcji "Personalizuj".

Przyczyna


Windows Server 2008 R2 dla opcji "Personalizuj" były dostępne należy zainstalować funkcję "Środowisko pulpitu".

Rozwiązanie


1. Kliknij przycisk Start. Wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwera.

2. w sekcji Funkcje strony głównej Menedżera serwera kliknij przycisk Dodaj funkcje

3. Wybierz Środowisko pulpitu i kliknij Dalej i wybierz opcję Zainstaluj.

4. Uruchom ponownie serwer.

Więcej informacji


W systemie Windows Server 2008 "Personalizacja" jest dostępna domyślnie bez konieczności instalowania funkcji "Środowisko pulpitu"