Po zainstalowaniu aktualizacji KB973917 program Internet Information Services 6.0 może nie działać poprawnie

Symptomy

Przykładowy scenariusz: W systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 działa serwer sieci Web programu Internet Information Services (IIS) 6.0. Na serwerze zostaje zainstalowana aktualizacja firmy Microsoft KB973917. Po zainstalowaniu aktualizacji KB973917 nie można pomyślnie uruchomić pul aplikacji programu IIS 6.0. Po zbadaniu dzienników zdarzeń okazuje się, że procesy robocze programu IIS są nieoczekiwanie kończone z komunikatami o błędach podobnymi do poniższego:

 

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: W3SVC
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1009
Data: 2009-12-09
Godzina: 10:55:01
Użytkownik: Brak
Komputer: WEBSERVER01
Opis:
Proces obsługujący pulę aplikacji „Domyślna pula aplikacji” został nieoczekiwanie zakończony. Identyfikator procesu: 1234.
Kod zakończenia procesu to 0xffffffff.

 

W niektórych przypadkach pule aplikacji programu IIS są ostatecznie wyłączane przez funkcję ochrony przed seriami błędów. Użytkownicy próbujący odwiedzić witryny sieci Web obsługiwane na serwerze mogą skarżyć się, że te witryny są niedostępne i nie można uzyskać do nich dostępu.

 

Przyczyna

Przed zainstalowaniem aktualizacji KB973917 co najmniej jeden podstawowy plik dll programu IIS miał niewłaściwą wersję. Konkretnie: wcześniejsza instalacja dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003 na serwerze nie została ukończona pomyślnie, w wyniku czego niektóre pliki dll programu IIS pozostały w wersji na poziomie dodatku Service Pack 1, a inne zostały zaktualizowane do poziomu dodatku Service Pack 2. Usługi programu IIS zostały pomyślnie uruchomione, mimo że te pliki były niezgodne. Jednak w wyniku zainstalowania aktualizacji KB973917 ta istniejąca już wcześniej niezgodność plików stała się przeszkodą uniemożliwiającą normalne działanie programu IIS.

 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zainstalować dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003 na serwerze sieci Web. Spowoduje to zaktualizowanie wszystkich plików składników programu IIS 6.0 do odpowiednich wersji przy zachowaniu zainstalowanej aktualizacji KB973917. Ponowne instalowanie aktualizacji KB973917 nie powinno być konieczne.

UWAGA: Ponowne zainstalowanie dodatku SP2 spowoduje włączenie funkcji Pakiet skalowalności przetwarzania w sieci (Scalable Networking Pack, SNP), która jest domyślnie włączona w systemie Windows 2003 z dodatkiem Service Pack 2. Po pierwotnym wydaniu dodatku Service Pack 2 powodowało to problemy udokumentowane w następującym artykule z bazy wiedzy:http://support.microsoft.com/kb/948496

W celu rozwiązania problemów opisanych w artykule 948496 z bazy wiedzy po ponownym zastosowaniu dodatku Service Pack 2 może być konieczne wyłączenie funkcji Pakiet skalowalności przetwarzania.

 

Więcej informacji

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Po ponownym zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003 należy sprawdzić wersje plików aktualizacji KB973917, korzystając z następującego artykułu:

Opis aktualizacji implementującej ochronę rozszerzoną na potrzeby uwierzytelniania w internetowych usługach informacyjnych (IIS)
http://support.microsoft.com/kb/973917

 

Microsoft Internal Support Information

Czynności odtwarzania.

Numer błędu produktu:
Identyfikator autora (alias e-mail):
Identyfikator autora tekstu (alias e-mail):
Identyfikator autora weryfikacji tech. (alias e-mail):
Potwierdzenie zweryfikowania technicznego artykułu: Tak/Nie
Potwierdzenie przekazania artykułu do opublikowania: Tak/Nie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2009746 — ostatni przegląd: 12.03.2010 — zmiana: 1

Opinia