Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń: 12 czerwca 2018


Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
Adobe Program Adobe Flash Player Windows 10 dla systemów 32-bitowych 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1607 dla systemów 32-bitowych 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1607 dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1703 dla systemów 32-bitowych 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1703 dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1709 dla systemów 32-bitowych 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1709 dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1803 dla systemów 32-bitowych 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Wersja Windows 10 1803 dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows8.1-KB4287903-x86.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows8.1-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows8.1-KB4287903-arm.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows Server 2012 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows8-RT-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Adobe Program Adobe Flash Player Windows Server 2016 4287903 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4287903-x64.msu 4103729 Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
Przeglądarka Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4230450 IE zbiorczej Windows8-RT-KB4230450-x64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4284855 Miesięczne zestawienia Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 10 dla systemów 32-bitowych 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1607 dla systemów 32-bitowych 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1607 dla systemów opartych na x64 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1703 dla systemów 32-bitowych 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1703 dla systemów opartych na x64 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1709 dla systemów 32-bitowych 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1709 dla systemów opartych na x64 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1803 dla systemów 32-bitowych 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Wersja Windows 10 1803 dla systemów opartych na x64 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1 4230450 IE zbiorczej IE11-Windows6.1-KB4230450-X86.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x86.msu 4103718 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 4230450 IE zbiorczej IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów 4230450 IE zbiorczej Windows8.1-KB4230450-x86.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x86.msu 4103725 Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 4230450 IE zbiorczej Windows8.1-KB4230450-x64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-arm.msu 4103725 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 4230450 IE zbiorczej IE11-Windows6.1-KB4230450-X64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4230450 IE zbiorczej Windows8.1-KB4230450-x64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 9 Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 4230450 IE zbiorczej IE9-Windows6.0-KB4230450-X86.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Internet Explorer 9 Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 4230450 IE zbiorczej IE9-Windows6.0-KB4230450-X64.msu 4103768 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Windows 10 dla systemów 32-bitowych 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1607 dla systemów 32-bitowych 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1607 dla systemów opartych na x64 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1703 dla systemów 32-bitowych 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1703 dla systemów opartych na x64 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1709 dla systemów 32-bitowych 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1709 dla systemów opartych na x64 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1803 dla systemów 32-bitowych 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Wersja Windows 10 1803 dla systemów opartych na x64 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 Yes  
Przeglądarka Microsoft krawędzi Windows Server 2016 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
Narzędzia dla deweloperów ChakraCore NULL Zatwierdzanie Aktualizacja zabezpieczeń Złoto 2018 czerwca ChakraCore   Yes  
Pakiet Microsoft Office Usługi programu Excel Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 4018391 Aktualizacja zabezpieczeń xlsrvloc2013-kb4018391-fullfile-x64-glb.exe 4018343 Być może No
Pakiet Microsoft Office Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 4022209 Aktualizacja zabezpieczeń excel2010-kb4022209-fullfile-x86-glb.exe 4022146 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 4022209 Aktualizacja zabezpieczeń excel2010-kb4022209-fullfile-x64-glb.exe 4022146 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Excel 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4022191 Aktualizacja zabezpieczeń 4022191 - Microsoft Excel 2013 RT 4018399    
Pakiet Microsoft Office Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) NULL 4022191 Aktualizacja zabezpieczeń excel2013-kb4022191-fullfile-x86-glb.exe 4018399 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Excel 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) NULL 4022191 Aktualizacja zabezpieczeń excel2013-kb4022191-fullfile-x64-glb.exe 4018399 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Excel 2016 (wersja 32-bitowa) NULL 4022174 Aktualizacja zabezpieczeń excel2016-kb4022174-fullfile-x86-glb.exe 4018382 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Excel 2016 (wydanie 64-bitowe) NULL 4022174 Aktualizacja zabezpieczeń excel2016-kb4022174-fullfile-x64-glb.exe 4018382 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Przeglądarka programu Microsoft Excel NULL 4022151 Aktualizacja zabezpieczeń xlview2007-kb4022151-fullfile-x86-glb.exe 4011719 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 3115197 Aktualizacja zabezpieczeń oart2010-kb3115197-fullfile-x86-glb.exe 3101520 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 3115248 Aktualizacja zabezpieczeń oartconv2010-kb3115248-fullfile-x86-glb.exe 3054984 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 4022199 Aktualizacja zabezpieczeń graph2010-kb4022199-fullfile-x86-glb.exe 2899590 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 3115197 Aktualizacja zabezpieczeń oart2010-kb3115197-fullfile-x64-glb.exe 3101520 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 3115248 Aktualizacja zabezpieczeń oartconv2010-kb3115248-fullfile-x64-glb.exe 3054984 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 4022199 Aktualizacja zabezpieczeń graph2010-kb4022199-fullfile-x64-glb.exe 2899590 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4018387 Aktualizacja zabezpieczeń 4018387 - Microsoft Office 2013 RT 4018288 Być może  
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4022182 Aktualizacja zabezpieczeń 4022182 - Microsoft Office 2013 RT 3172436 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) NULL 4018387 Aktualizacja zabezpieczeń oart2013-kb4018387-fullfile-x86-glb.exe 4018288 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) NULL 4022182 Aktualizacja zabezpieczeń graph2013-kb4022182-fullfile-x86-glb.exe 3172436 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) NULL 4018387 Aktualizacja zabezpieczeń oart2013-kb4018387-fullfile-x64-glb.exe 4018288 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) NULL 4022182 Aktualizacja zabezpieczeń graph2013-kb4022182-fullfile-x64-glb.exe 3172436 Być może Yes
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa) NULL 4022177 Aktualizacja zabezpieczeń graph2016-kb4022177-fullfile-x86-glb.exe 4018327 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2016 (wydanie 64-bitowe) NULL 4022177 Aktualizacja zabezpieczeń graph2016-kb4022177-fullfile-x64-glb.exe 4018327 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2016 — szybka (C2R) dla 32-bitowych NULL Kliknij przycisk Uruchom Aktualizacja zabezpieczeń Microsoft Office 2016 — szybka (C2R) dla 32-bitowych   No  
Pakiet Microsoft Office Microsoft Office 2016 — szybka (C2R) dla 64-bitowych NULL Kliknij przycisk Uruchom Aktualizacja zabezpieczeń Microsoft Office 2016 — szybka (C2R) dla 64-bitowych   No  
Pakiet Microsoft Office Service Pack 3 dla pakietu zgodności Microsoft Office NULL 4022196 Aktualizacja zabezpieczeń xlconv2007-kb4022196-fullfile-x86-glb.exe 4022150 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Pakiet Microsoft Office Web Apps Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4022203 Aktualizacja zabezpieczeń wac2010-kb4022203-fullfile-x64-glb.exe 4022142 Być może No
Pakiet Microsoft Office Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office Web Apps Server 2013 NULL 4022183 Aktualizacja zabezpieczeń wacserver2013-kb4022183-fullfile-x64-glb.exe 4018393 Być może No
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Office Online Server 2016 NULL 4011026 Aktualizacja zabezpieczeń wacserver2016-kb4011026-fullfile-x64-glb.exe 4011023 Być może  
Pakiet Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 4022205 Aktualizacja zabezpieczeń outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x86-glb.exe 4011711 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Outlook 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 4022205 Aktualizacja zabezpieczeń outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x64-glb.exe 4011711 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Outlook 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4022169 Aktualizacja zabezpieczeń 4022169 - Microsoft Outlook 2013 RT 4011697 Być może  
Pakiet Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (wersje 32-bitowe) NULL 4022169 Aktualizacja zabezpieczeń outlook2013-kb4022169-fullfile-x86-glb.exe 4011697 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (wersje 64-bitowe) NULL 4022169 Aktualizacja zabezpieczeń outlook2013-kb4022169-fullfile-x64-glb.exe 4011697 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Outlook 2016 (wersja 32-bitowa) NULL 4022160 Aktualizacja zabezpieczeń outlook2016-kb4022160-fullfile-x86-glb.exe 4011682 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Outlook 2016 (wydanie 64-bitowe) NULL 4022160 Aktualizacja zabezpieczeń outlook2016-kb4022160-fullfile-x64-glb.exe 4011682 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft Project Server 2010 NULL 4022210 Aktualizacja zabezpieczeń pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe 3114889 Być może No
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (wersje 32-bitowe) NULL 4011186 Aktualizacja zabezpieczeń publisher2010-kb4011186-fullfile-x86-glb.exe 3141537 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (wersje 64-bitowe) NULL 4011186 Aktualizacja zabezpieczeń publisher2010-kb4011186-fullfile-x64-glb.exe 3141537 Być może Yes
Pakiet Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 NULL 4022173 Aktualizacja zabezpieczeń sts2016-kb4022173-fullfile-x64-glb.exe 4018381 Być może No
Pakiet Microsoft Office Program Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4022190 Aktualizacja zabezpieczeń sts2013-kb4022190-fullfile-x64-glb.exe 4018398 Być może No
Pakiet Microsoft Office Usługi Word Automation Services Program Microsoft SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 2 4022197 Aktualizacja zabezpieczeń wdsrv2010-kb4022197-fullfile-x64-glb.exe 4022135 Być może No
Pakiet Microsoft Office Usługi Word Automation Services Program Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 4022179 Aktualizacja zabezpieczeń wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe 4018388 Być może No
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
System Windows Windows 10 dla systemów 32-bitowych NULL 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x86.msu 4103716 Yes  
System Windows 10 systemu Windows dla systemów opartych na x64 NULL 4284860 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284860-x64.msu 4103716 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1607 dla systemów 32-bitowych NULL 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x86.msu 4103723 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1607 dla systemów opartych na x64 NULL 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1703 dla systemów 32-bitowych NULL 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x86.msu 4103731 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1703 dla systemów opartych na x64 NULL 4284874 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284874-x64.msu 4103731 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1709 dla systemów 32-bitowych NULL 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1709 dla systemów 32-bitowych NULL 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x86.msu 4103727 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1709 dla systemów opartych na x64 NULL 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1803 dla systemów 32-bitowych NULL 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x86.msu 4103721 Yes  
System Windows Wersja Windows 10 1803 dla systemów opartych na x64 NULL 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 Yes  
System Windows Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x86.msu 4103718 Yes  
System Windows Windows 7 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284867 Tylko zabezpieczenia Windows6.1-KB4284867-x86.msu   Yes  
System Windows Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 Yes  
System Windows Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284867 Tylko zabezpieczenia Windows6.1-KB4284867-x64.msu   Yes  
System Windows Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów NULL 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x86.msu 4103725 Yes  
System Windows Windows 8.1 dla 32-bitowych systemów NULL 4284878 Tylko zabezpieczenia Windows8.1-KB4284878-x86.msu   Yes  
System Windows Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 NULL 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
System Windows Windows 8.1 dla systemów opartych na x64 NULL 4284878 Tylko zabezpieczenia Windows8.1-KB4284878-x64.msu   Yes  
System Windows Windows RT 8.1 NULL 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-arm.msu 4103725 Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4093227 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4093227-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4130956 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4130956-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4230467 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4230467-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4234459 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4234459-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4294413 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4294413-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4093227 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4093227-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4130956 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4130956-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4230467 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4230467-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4234459 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4234459-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla 32-bitowych systemów Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4294413 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4294413-x86.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4093227 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4093227-ia64.msu   Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4130956 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4130956-ia64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4230467 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4230467-ia64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4234459 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4234459-ia64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4294413 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4294413-ia64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4093227 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4093227-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4130956 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4130956-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4230467 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4230467-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4234459 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4234459-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2 NULL 4294413 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4294413-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla x64-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4093227 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4093227-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla x64-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4130956 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4130956-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla x64-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4230467 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4230467-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla x64-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4234459 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4234459-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 dla x64-bitowych systemów z dodatkiem Service Pack 2 (instalacja Server Core) NULL 4294413 Aktualizacja zabezpieczeń Windows6.0-KB4294413-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-ia64.msu 4103718 Yes  
System Windows Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284867 Tylko zabezpieczenia Windows6.1-KB4284867-ia64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 Yes  
System Windows Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 1 NULL 4284867 Tylko zabezpieczenia Windows6.1-KB4284867-x64.msu   Yes  
Rodzina produktów Produkt Zainstalowany na Numer KB Rodzaj opakowania Nazwa pakietu Supercedence Ponowny rozruch Do odinstalowania
System Windows Windows Server 2008 R2 dla komputerów z systemem x64 systemów Service Pack 1 (instalacja Server Core) NULL 4284826 Miesięczne zestawienia Windows6.1-KB4284826-x64.msu 4103718 Yes  
System Windows Windows Server 2008 R2 dla komputerów z systemem x64 systemów Service Pack 1 (instalacja Server Core) NULL 4284867 Tylko zabezpieczenia Windows6.1-KB4284867-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2012 NULL 4284846 Tylko zabezpieczenia Windows8-RT-KB4284846-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2012 NULL 4284855 Miesięczne zestawienia Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 Yes  
System Windows Windows Server 2012 (instalacja Server Core) NULL 4284846 Tylko zabezpieczenia Windows8-RT-KB4284846-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2012 (instalacja Server Core) NULL 4284855 Miesięczne zestawienia Windows8-RT-KB4284855-x64.msu 4103730 Yes  
System Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 Yes  
System Windows Windows Server 2012 R2 NULL 4284878 Tylko zabezpieczenia Windows8.1-KB4284878-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2012 R2 (instalacja Server Core) NULL 4284815 Miesięczne zestawienia Windows8.1-KB4284815-x64.msu 4103725 Yes  
System Windows Windows Server 2012 R2 (instalacja Server Core) NULL 4284878 Tylko zabezpieczenia Windows8.1-KB4284878-x64.msu   Yes  
System Windows Windows Server 2016 NULL 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
System Windows Windows Server 2016 (instalacja Server Core) NULL 4284880 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284880-x64.msu 4103723 Yes  
System Windows W systemie Windows Server wersja 1709 (instalacja Server Core) NULL 4284819 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284819-x64.msu 4103727 Yes  
System Windows W systemie Windows Server wersja 1803 (instalacja Server Core) NULL 4284835 Aktualizacja zabezpieczeń Windows10.0-KB4284835-x64.msu 4103721 Yes