Korzystanie z wielu wersji programu Internet Explorer w jednym wystąpieniu systemu Windows nie jest obsługiwane

Streszczenie

Korzystanie z wielu wersji programu Windows Internet Explorer (bądź części tego programu) w jednym wystąpieniu systemu Windows nie jest rozwiązaniem licencjonowanymi ani obsługiwanym. Firma Microsoft zdecydowanie odradza korzystanie z wszelkich rozwiązań i usług (hostowanych czy obsługiwanych po stronie klienta) obejmujących modyfikowanie pakietów składników wykonywalnych programu Internet Explorer albo części tych składników w celu utworzenia nowej instalacji. Pomoc techniczna firmy Microsoft nie obsługuje żadnych konfiguracji powstałych w wyniku zmodyfikowania pakietów systemu Windows w celu uruchamiania za ich pomocą wielu wersji programu Internet Explorer w tym samym wystąpieniu systemu Windows.

To oświadczenie dotyczy też rozwiązań, w których w celu korzystania z wielu wersji programu Windows Internet Explorer ze zmodyfikowanymi pakietami w tym samym wystąpieniu systemu operacyjnego zastosowano wirtualizację na poziomie aplikacji.

Więcej informacji

Firma Microsoft obsługuje rozwiązania umożliwiające korzystanie w środowisku zwirtualizowanym z wielu wersji programu Windows Internet Explorer za pośrednictwem osobnych instalacji systemu operacyjnego. Oznacza to, że dla każdego systemu operacyjnego obsługiwane jest tylko jedno wystąpienie programu Windows Internet Explorer.

Firma Microsoft udostępnia najlepsze rozwiązania, wskazówki i narzędzia ułatwiające klientom migrowanie z programu Windows Internet Explorer 6 do programu Windows Internet Explorer 8.Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązania do wirtualizowania programu Internet Explorer

Migrowanie z programu Internet Explorer 6 do programu Internet Explorer 8 (wirtualny okrągły stół)

Zagadnienia dotyczące zgodności aplikacji w przypadku migrowania do programu Internet Explorer 8 (dla informatyków)

Zagadnienia dotyczące zgodności aplikacji w przypadku migrowania do programu Internet Explorer 8 (dla deweloperów)

Microsoft Internal Support Information

Zasoby pomocy technicznej:

Zasoby pozwalające wypełnić luki w przypadku pozostania przy programie IE6 (klienci, którzy nie chcą uaktualnić ani dostosować swoich stron):

1)Windows Server 2003 TS dla programu IE6

LUB

2)MED-V SP1

http://blogs.technet.com/mdop/archive/2009/01/15/microsoft-enterprise-desktop-virtualization-med-v-beta-is-publicly-available.aspx

LUB

3)Opcje programu XP Mode. Łącza do klipów wideo:

http://edge.technet.com/Media/Windows-7-XP-Mode-User-Experience/

http://channel9.msdn.com/posts/Jafa/FTW-IE6-IE7-IE8-Chrome--Firefox-running-together-on-Windows-7/

Obecnie firma Microsoft nie obsługuje rozwiązań, w których stosowana jest wirtualizacja na poziomie aplikacji. Dotyczy to też rozwiązań innych firm.

Czynności odtwarzania.

Numer błędu produktu:
Identyfikator autora (nmanis):
Identyfikator autora tekstu (nmanis):
Identyfikator autora weryfikacji tech. (ginana):
Potwierdzenie zweryfikowania technicznego artykułu: Tak
Potwierdzenie przekazania artykułu do opublikowania: Tak
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2020599 — ostatni przegląd: 15.04.2011 — zmiana: 1

Opinia