Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows 98

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów, które mogą występować podczas prób zamknięcia systemu i ponownego uruchomienia komputera.

Należy pamiętać, że informacje te są również dostępne w Kreatorze rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows 98. Firma Microsoft zaleca korzystanie z tego kreatora, a niniejszy artykuł tekstowy został opracowany jako dodatkowe udogodnienie. Kreator rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows 98 znajduje się w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft: Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

273746 Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows Me

Więcej informacji

Problemy z zamykaniem systemu Windows 98 mogą być spowodowane następującymi przyczynami:
 • Niezgodne, uszkodzone lub pozostające w konflikcie sterowniki urządzeń
 • Uszkodzony plik dźwiękowy zamykania
 • Niepoprawnie skonfigurowany lub uszkodzony sprzęt
W celu rozwiązania tych problemów wykonaj jeden po drugim następujące kroki, po każdym z nich sprawdzając, czy problem nie został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń pozostałe kroki.
 1. Jeśli na komputerze zainstalowano ostatnio nowy sprzęt lub oprogramowanie, odinstaluj je i sprawdź, czy nie rozwiąże to problemu z zamykaniem systemu. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z producentem sprzętu lub oprogramowania.
 2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym, a następnie zamknij system. Jeśli system nie zamknie się właściwie w trybie awaryjnym, może istnieć problem zgodności między systemem Windows 98 i systemem BIOS komputera. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
  Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z firmą P1, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

  60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

  60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z

  Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

  • Ustal, czy problem z zamknięciem systemu nie został spowodowany przez polecenie lub sterownik, który jest automatycznie ładowany z plików Win.ini, System.ini, Autoexec.bat lub Config.sys, czy też przez program z folderu Autostart będący w konflikcie z procesem uruchamiania. W tym celu przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów po wykonaniu czystego rozruchu.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów po wykonaniu czystego rozruchu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98

  • Wyłącz niektóre sterowniki urządzeń. Do sterowników urządzeń, które najczęściej mogą być przyczyną problemów, należą sterowniki kart dźwiękowych, kart wideo i kart sieciowych. Wyłącz wszelkie urządzenia z następujących kategorii:
   • Karty graficzne
   • Kontrolery stacji dyskietek
   • Kontrolery dysku twardego
   • Klawiatura
   • Mysz
   • Karty sieciowe
   • Gniazdo PCMCIA
   • Porty
   • Kontrolery SCSI
   • Kontrolery dźwięku, wideo i gier
   Aby wyłączyć niektóre sterowniki urządzeń:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.
   2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, na przykład Kontroler dźwięku, Kontroler wideo lub Kontroler gier.
   3. Kliknij jedno z urządzeń z listy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym.

    Ważne: Zanotuj wszystkie wyłączane urządzenia, aby później było możliwe ponowne ich włączenie.
   5. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
   Aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany, wykonaj test polegający na ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komputer nie zostanie poprawnie zamknięty, powtórz kroki od a do e, ale wyłącz inne urządzenie sprzętowe w kroku d. Ponadto, aby wykonać test karty wideo, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig (bez cudzysłowu), kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zaawansowane, zaznacz kliknięciem pole wyboru VGA 640x480x16, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli wyłączone zostaną karta dźwiękowa, karta wideo i karta sieciowa, a problem nie zostanie rozwiązany, włącz ponownie powyższe urządzenia, wykonując kroki od a do e, ale w kroku d kliknij pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, aby je wyczyścić, a następnie przejdź do następnego kroku.

   Uwaga: Jeśli nie można zmienić karty wideo, wykonując powyższe czynności, zmień sterownik na „Standardowy VGA”. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
   2. Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie na karcie Karta kliknij przycisk Zmień.
   3. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Utworzyć listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   4. Kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia sprzętowe, w polu Producenci kliknij pozycję Standardowe typy ekranu, w polu Modele kliknij pozycję Standardowa karta graficzna (VGA), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   5. Kliknij przycisk Tak, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
   6. Kliknij przycisk Zamknij, ponownie kliknij przycisk Zamknij, a po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.
   Jeśli problem zostanie rozwiązany w wyniku zmiany karty wideo na standardowy sterownik VGA, należy skontaktować się z producentem karty wideo, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik do karty wideo dla systemu Windows 98.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z wyświetlaniem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów ze sterownikami urządzeń i problemów sprzętowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   133240 Rozwiązywanie problemów przy użyciu Menedżera urządzeń

  • Ustal, czy problemy z zamykaniem systemu nie są spowodowane przez pliki sterownika urządzeń wirtualnych (vxd). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. Ponownie uruchom komputer, a podczas jego ponownego uruchamiania naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, aż do momentu pojawienia się menu startowego systemu Windows 98.
   2. Wybierz opcję Potwierdzanie krok po kroku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   3. Naciśnij klawisz Y w przypadku każdego z następujących monitów i naciśnij klawisz N w przypadku wszystkich pozostałych monitów: — Czy załadować sterownik Doublespace — Czy przetwarzać rejestr systemu — DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS — DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS — Czy załadować graficzny interfejs użytkownika — Czy załadować wszystkie sterowniki systemu Windows
   4. Po załadowaniu wszystkich sterowników systemu Windows zostanie wyświetlony monit o załadowanie pojedynczo wszystkich statycznych plików .vxd. Zanotuj nazwę każdego statycznego pliku .vxd i odpowiedz „Nie”, aby uniknąć ładowania każdego z nich. Poniższa lista stanowi częściową listę statycznych plików .vxd firmy Microsoft:

    +----------------------------------------------+
    | Statyczny plik .vxd | Zapewnia obsługę |
    +----------------------------------------------+
    | Vnetsup.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Ndis.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Ndis2sup.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Javasup.vxd | Microsoft Java |
    +----------------------------------------------+
    | Vrtwd.386 | Zegar |
    +----------------------------------------------+
    | Vfixd.vxd | Pomocnik Wideotelefonu |
    +----------------------------------------------+
    | Vnetbios.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Vserver.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Vredir.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Dfs.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Ndiswan.vxd | Microsoft Networking |
    +----------------------------------------------+
    | Msmouse.vxd | Mysz Microsoft Mouse |
    +----------------------------------------------+
   Aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany, wykonaj test polegający na ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komputer zostanie poprawnie zamknięty, uściślij problem, powtarzając kroki od a do d, ale odpowiadając „Tak” tylko na jeden z plików z powyższej listy, a następnie ponownie uruchom komputer. Sprawdź w ten sposób każdy z plików, za każdym razem ponownie uruchamiając komputer i odpowiadając „Tak” na inny plik. Jeśli system nie zamknie się właściwie, problem będzie związany z ostatnio wybranym statycznym plikiem .vxd.

   Sprawdź właściwości niezgodnego pliku statycznego .vxd, aby ustalić, który program jest z nim skojarzony. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj ten program, aby zastąpić plik .vxd jego nową kopią.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   181966 System configuration utility advanced troubleshooting settings

  • Zainstaluj system Windows 98 w nowym folderze. Może to być najszybsza metoda ustalenia, czy dany problem ma przyczyny sprzętowe. Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows w nowym folderze nadal będą pojawiać się problemy z zamykaniem systemu, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanej wersji systemu BIOS lub innego sposobu obejścia problemu.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania systemu Windows 98 w nowym folderze, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   193902 How to install Windows 98 Into a new folder

 3. Wyłącz szybkie zamykanie systemu. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
  3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Wyłącz szybkie zamykanie systemu, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  5. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyłączania szybkiego zamykania systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  187607 Jak wyłączyć szybkie zamykanie systemu w systemie Windows 98

  Aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany, wykonaj test polegający na ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, przejdź do następnego kroku.
 4. Ustal, czy problem z zamykaniem systemu nie został spowodowany przez uszkodzony plik dźwiękowy zamykania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięki.
  2. Zanotuj nazwę i lokalizację dźwięku Zamknięcie systemu Windows, w polu Zdarzenia kliknij pozycję Zamknięcie systemu Windows, a następnie w polu Nazwa kliknij pozycję Brak.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany, wykonaj test polegający na ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komputer nie zostanie poprawnie zamknięty, powtórz kroki od A do C, jednak w kroku B przywróć pierwotny dźwięk zamykania systemu Windows, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli problem zostanie rozwiązany, plik dźwiękowy zamykania systemu Windows jest uszkodzony i powinien zostać zamieniony.
 5. Ustal, czy Zaawansowane zarządzanie energią (APM) nie powoduje problemów z zamykaniem systemu przez wyłączenie tej funkcji: (Nie wszystkie komputery mają funkcję APM). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie węzeł Urządzenia systemowe, aby go rozwinąć.
  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Zaawansowane zarządzanie energią na liście urządzeń, kliknij kartę Ustawienia, a następnie na karcie Ustawienia zaznacz kliknięciem pola wyboru Wymuszaj tryb APM 1.0 oraz Wyłącz sondowanie stanu energii. Jeśli ustawienia te są już włączone, wyłącz je przez wyczyszczenie tych pól wyboru.
  4. Klikaj przyciski OK aż do momentu powrotu do Panelu sterowania, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany, wykonaj test polegający na ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komputer nie zostanie poprawnie zamknięty, powtórz kroki od a do d, jednak kliknij pola wyboru Wymuszaj tryb APM 1.0 oraz Wyłącz sondowanie stanu energii, aby je wyczyścić, a następnie przejdź do następnego kroku.
 6. Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows 98 Wydanie drugie i nadal występują problemy z zamykaniem systemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  238096 Problemy z zamykaniem systemu Windows 98 Wydanie drugie

Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnia danego problemu związanego z zamykaniem systemu, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących zamykania systemu Windows 98:


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 202633 — ostatni przegląd: 28.08.2006 — zmiana: 1

Opinia