Nie można wyświetlać lub edytować plików w aplikacjach Office Online

Symptomy

Kliknięcie pliku przechowywanego w witrynie sieci Web programu Microsoft SharePoint Server 2010 lub programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 powoduje zwrócenie następującego komunikatu:

Otwieranie dokumentu
Zostanie otwarty plik:
                Nazwa: <nazwa_pliku>
                Z: <nazwa_witryny>
Jak chcesz otworzyć ten plik?


Ewentualnie kliknięcie dwukrotne pliku przechowywanego w usłudze OneDrive w celu wyświetlenia go w aplikacjach Office Online powoduje zwrócenie następującego komunikatu:

Pobieranie pliku
Czy chcesz otworzyć plik, czy zapisać go?

                Nazwa: <nazwa_pliku>
                Typ: <typ_pliku>
                Z: livefilestore.com


Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że operacja, której zażądano w aplikacjach Office Online, nie obsługuje formatu danego pliku.

Rozwiązanie

Aby umożliwić wyświetlanie lub edytowanie pliku za pomocą aplikacji Office Online, należy otworzyć go w programie Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 lub Microsoft Office Word 2010 i zapisać w jednym z obsługiwanych formatów. W poniższej tabeli przedstawiono formaty plików zalecane dla aplikacji Office Online.

ProduktFormat pliku
Microsoft Excel 2010 Web AppSkoroszyt programu Excel (*.xlsx)
Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppDokument programu Word (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPrezentacja programu PowerPoint (*.pptx)

Więcej informacji

Aby wyświetlać lub edytować pliki za pomocą produktów Office Online, należy sprawdzić obsługiwane formaty plików w tej tabeli.

Microsoft Word
Format plikuWyświetlanie w aplikacji Word OnlineEdytowanie w aplikacji Word Online
Open XML (docx)TakTak
Binarny (doc)TakTak. Aplikacja Word Online konwertuje plik doc na plik docx w celu umożliwienia edycji, ale aby zapisać zmiany, należy zapisać plik w formacie docx.
Makro (docm)TakTak, ale makra nie działają.
Szablony (dotm, dotx)TakNie. Szablony należy otwierać w programie klienckim.
Inne formaty plików (dot, mht, mhtml, htm, html, odt, rtf, txt, xml, wps, wpd)NieNie

Microsoft Excel
Format plikuWyświetlanie w aplikacji Excel OnlineEdytowanie w aplikacji Excel Online
Open XML (xlsx)TakTak
Binarny (xlsb)TakTak
Binarny (xls)W usłudze OneDrive: tak

W programie SharePoint: nie
W usłudze OneDrive: tak.

W programie SharePoint: nie.
Makro (xlsm)TakTak. Jednak w przypadku zapisywania wprowadzonych zmian użytkownik jest monitowany o utworzenie kopii pliku pozbawionej makr.
Inne formaty plików (xltx, xltm, xlam, xlm, xla, xlt, xml, xll, xlw, ods, prn, txt, csv, mdb, mde, accdb, accde, dbc, igy, dqy, rqy, oqy, cub, uxdc, dbf, slk, dif, xlk, bak, xlb)NieNie

Microsoft PowerPoint
Format plikuWyświetlanie w aplikacji PowerPoint OnlineEdytowanie w aplikacji PowerPoint Online
Open XML (pptx, ppsx)TakTak
Binarny (ppt, pps)TakTak. Aplikacja PowerPoint Online konwertuje plik ppt lub pps na plik pptx lub ppsx w celu umożliwienia edycji, ale aby zapisać zmiany, należy zapisać plik w formacie pptx lub ppsx.
Makro (pptm, potm, ppam, potx, ppsm)TakNie
Inne formaty plików (pot, htm, html, mht, mhtml, txt, rtf, wpd, wps, ppa, odp, thmx)NieNieWłaściwości

Identyfikator artykułu: 2028380 — ostatni przegląd: 25.02.2015 — zmiana: 1

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

Opinia