Jak udostępnić dodatek kopii zapasowej folderów osobistych do współpracy z programem Outlook 2010

Symptomy

Domyślnie dodatek kopii zapasowej folderów osobistych firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01) nie współpracuje z programem Outlook 2010.

Przyczyna

Jest to spowodowane nową funkcją szybkiego zamykania programu Outlook 2010. Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem http://blogs.msdn.com/rgregg/archive/2009/10/02/additional-shutdown-changes-for-outlook-2010-beta.aspx.

Rozwiązanie

Aby automatycznie udostępnić dodatek kopii zapasowej folderów osobistych do współpracy z programem Outlook 2010, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
  • Przed uruchomieniem poprawki automatycznej należy się upewnić, że dodatek kopii zapasowej folderów osobistych firmy Microsoft został zainstalowany (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01).
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby udostępnić dodatek kopii zapasowej folderów osobistych do współpracy z programem Outlook 2010, należy dodać poniższe dane rejestru w celu ukończenia procesu wykonywania kopii zapasowej przy zamykaniu programu.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.OutlookBackup.1
DWORD: RequireShutdownNotification
Wartość: 1

W tym celu wykonaj następujące czynności:

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich usunięcie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Systemy Windows XP i Windows Server 2003
1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

Systemy Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij pozycję regedit.exe w wynikach wyszukiwania.

3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.OutlookBackup.1
4. Kliknij pozycję Edycja, a następnie kliknij pozycję NowyWartość DWORD.
5. Zmień nazwę wartości na RequireShutdownNotification.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość RequireShutdownNotification, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
7. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Zamknij Edytor rejestru.

Więcej informacjiCzy problem został rozwiązany?

  • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2030523 — ostatni przegląd: 14.04.2011 — zmiana: 1

Opinia