MS10-043: Luka w zabezpieczeniach kanonicznego sterownika ekranu umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cdd.dll6.1.7600.16595144,38419-May-201019:48x64
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16432982,60002-Oct-200904:32x64
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.20715144,38419-May-201014:31x64
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20715982,40819-May-201014:54x64
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_942546afd3ab54d753a28220e3fc18f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_3f86eea9ec9d0c1a.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b378c3c62b02ede2b703ec31412443b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_8122531ef69db377.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_07b2be25fd45e262.manifest
File versionNot Applicable
File size13,309
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_0892dc3716229fcb.manifest
File versionNot Applicable
File size13,309
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2032276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2032276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2032276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2032276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2032276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2032276_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,855
Date (UTC)20-May-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Dotyczy” informacje przedstawione w tym artykule dotyczą następujących produktów:
 • Windows 7 Professional for Embedded Systems
 • Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2032276 — ostatni przegląd: 16.07.2010 — zmiana: 1

Opinia