Łączenie z siecią VPN w systemie Windows 10 Mobile

Możesz połączyć się z siecią VPN za pomocą telefonu z systemem Windows 10 Mobile niezależnie od tego, czy chodzi o użytek służbowy, czy prywatny. Połączenie VPN umożliwia nawiązywanie bezpieczniejszego połączenia z siecią firmową lub Internetem (na przykład gdy jesteś w kawiarni).

Zanim będzie można połączyć się z siecią VPN, musisz uzyskać profil sieci VPN na telefonie. Dostępne są dwa sposoby:

 • Samodzielne utworzenie profilu VPN.
 • Skonfigurowanie konta służbowego w celu uzyskania profilu VPN od firmy.

Tworzenie profilu VPN

Jeśli w telefonie nie ma profilu VPN, należy go utworzyć. Zanim zaczniesz:

 • W przypadku użytku służbowego sprawdź, czy ustawienia VPN i/lub aplikacja VPN znajdują się w witrynie intranetowej firmy lub skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej w firmie.
 • W przypadku usługi VPN wykorzystywanej do użytku prywatnego odwiedź Sklep Windows i sprawdź, czy znajduje się tam aplikacja dla tej usługi, oraz przejdź do witryny internetowej usługi VPN, aby sprawdzić, czy zawiera ona ustawienia połączenia VPN.
 1. Na ekranie startowym szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i połączenia bezprzewodowe > VPN > Dodaj połączenie VPN.
 2. Na ekranie Dodawanie połączenia sieci VPN wykonaj następujące czynności:
  • W obszarze Dostawca sieci VPN wybierz pozycję Windows (wbudowane).
  • W polu Nazwa połączenia wpisz przyjazną nazwę profilu połączenia VPN.
   To jest nazwa, którą należy wyszukać podczas nawiązywania połączenia.
  • W polu Nazwa lub adres serwera wpisz adres serwera VPN.
  • W obszarze Typ sieci VPN wybierz odpowiedni typ połączenia VPN.
   Musisz wiedzieć, z jakiego połączenia VPN korzysta firma lub usługa VPN.
  • W obszarzeTyp informacji logowania wybierz odpowiedni typ informacji logowania (nazywanych również poświadczeniami).
   To może być nazwa użytkownika i hasło, hasło jednorazowe, certyfikat lub karta inteligentna, jeśli łączysz się z siecią VPN z pracy.
  • Jeśli chcesz, wpisz w odpowiednie pola nazwę użytkownika i hasło.
 3. Wybierz przycisk Zapisz.
 4. Jeśli chcesz edytować informacje połączenia VPN lub określić dodatkowe ustawienia, na przykład ustawienia serwera proxy używanego do połączenia z siecią VPN, wybierz połączenie VPN, a następnie pozycję Właściwości.

Łączenie z siecią VPN

Gdy jest dostępny profil VPN, możesz nawiązać połączenie z siecią.

 1. Na ekranie startowym szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > VPN.
 2. Wybierz połączenie VPN, z którego chcesz korzystać, a następnie pozycję Połącz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło lub inne informacje logowania.
  Po nawiązaniu połączenia pod nazwą połączenia VPN zostanie wyświetlony napis Połączono.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 20512 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia