Aplikacje pomocnicze i powiadomienia

Akcesoria są urządzeniami towarzyszącymi, które współdziałają z telefonem z systemem Windows 10 Mobile lub synchronizują się z nim. Akcesoriami mogą być m.in. inteligentne zegarki, inteligentne obudowy telefonów, czujniki fitness i budziki.

Niektóre akcesoria mogą otrzymywać powiadomienia z telefonu, dzięki czemu możesz nosić telefon w kieszeni lub torebce i nadal otrzymywać ważne informacje tekstowe lub przypomnienia.

Powiadomienia mogą zawierać następujące informacje:

  • Informacje o nachodzących połączeniach telefonicznych, w tym identyfikator osoby dzwoniącej
  • Wiadomości SMS, w tym informacje o nadawcy i treść wiadomości
  • Przypomnienia
  • Alarmy
  • Banery powiadomień pochodzące od innych firm
  • Wiadomości e-mail
  • Metadane odtwarzania multimediów

Aplikacje dla akcesoriów.

Akcesoria otrzymują powiadomienia za pośrednictwem aplikacji towarzyszącej akcesoriom, która jest uruchomiona na telefonie. Ta aplikacja jest przygotowana przez producenta akcesorium i jest zazwyczaj pobierana przez właściciela telefonu. Aplikacje dla akcesoriów mogą działać w tle i odbierać dane o powiadomieniach. Aplikacja dla akcesorium może wysyłać dane powiadomienia do urządzenia akcesorium za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub Bluetooth.

Producent telefonu może wstępnie zainstalować aplikację dla akcesorium obsługującą inteligentne obudowy telefonów. Inteligentna obudowa telefonu umożliwia wchodzenie w interakcję z telefonem przy zamkniętej obudowie i zablokowanym telefonie. Na przykład może wyświetlać godzinę lub powiadomienia.

Jeśli do telefonu dołączona jest inteligentna obudowa i zgodna aplikacja dla akcesorium, aplikacja ta może automatycznie odbierać powiadomienia z telefonu. To ustawienie możesz zmienić w każdej chwili.

Uwaga

Sposób korzystania przez aplikację dla akcesorium z informacji znajdujących się w powiadomieniach, takich jak treść wiadomości, zależy od metod zachowania poufności informacji stosowanych przez producenta aplikacji.

Włączanie i wyłączanie powiadomień do aplikacji dla akcesoriów

Włącz dane o powiadomieniach dla zgodnej aplikacji dla akcesorium, aby telefon wysyłał do niej powiadomienia, lub też wyłącz dane o powiadomieniach, aby zakończyć przekazywanie danych o powiadomieniach do aplikacji.

  1. Na ekranie startowym szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .
  2. Wybierz pozycję Prywatność > Aplikacje dla akcesoriów.
  3. Znajdź aplikację, dla której chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia, a następnie wybierz ją, aby włączyć lub wyłączyć dane o powiadomieniach dla tej aplikacji.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 20515 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia