W jaki sposób utworzyć punkty połączenia NTFS i manipulować nimi

Streszczenie

Dzięki punktom połączenia NTFS można przekroczyć ograniczenie liter dysków do 26. Przy użyciu punktów połączenia można przenieść folder docelowy do innego folderu NTFS lub zainstalować wolumin w punkcie połączenia NTFS. Punkty połączenia są dla programów przezroczyste.

Narzędzia przeglądania punktów połączenia NTFS

Firma Microsoft oferuje narzędzia do tworzenia i obsługi punktów połączenia NTFS:

Linkd.exe

 • Przenosi dowolny folder docelowy do folderu NTFS w wersji dla systemu Windows 2000.
 • Wyświetla element docelowy punktu połączenia NTFS.
 • Usuwa punkty połączenia NTFS utworzone przy użyciu narzędzia Linkd.exe.
 • Lokalizacja:
  zestaw Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Mountvol.exe

 • Przenosi folder główny lokalnego woluminu do folderu NTSF w wersji dla systemu Windows 2000 (czyli instaluje wolumin).
 • Wyświetla element docelowy punktu połączenia NTFS, używanego do instalacji woluminu.
 • Wyświetla listę woluminów lokalnego systemu plików dostępnych do używania.
 • Usuwa punkt instalacji woluminu utworzony przy użyciu programu mountvol.exe.
 • Lokalizacja: dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 w folderze I386.

Delrp.exe

 • To narzędzie usuwa punkty połączenia NTFS. Usuwa również inne typy punktów ponownej analizy, które podlegają punktom połączenia.
 • Narzędzie Delrp.exe jest przeznaczone przede wszystkim dla deweloperów tworzących punkty ponownej analizy.
 • Lokalizacja: zestaw Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Więcej informacji

Przykłady używania

 • Aby utworzyć punkt połączenia z pulpitem:


  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie
   linkd mydesktop
   profil użytkownika\desktop
   , gdzie
   profil użytkownika
   jest nazwą odpowiedniego profilu użytkownika.
  2. Wpisz polecenie
   dir mydesktop, aby wyświetlić zawartość pulpitu.
 • Aby wyświetlić listę woluminów dostępnych w systemie, w wierszu polecenia wpisz polecenie
  mountvol.
  \\?\Volume{e2464851-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ C:\ 

  \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ D:\

  \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ R:\
  UWAGA: Ciąg następujący po słowie „Volume” to identyfikator GUID, używany do identyfikacji unikatowych woluminów nawet w przypadku gdy zmieni się litera dysku.
 • Aby zainstalować stację dysków CD-ROM w punkcie połączenia NTFS:


  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie
   md cd.
  2. Wpisz polecenie
   mountvol cd \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\.
  3. Wpisz polecenie
   dir cd, aby wyświetlić zawartość dysku CD-ROM.
 • Aby zainstalować inny wolumin w punkcie połączenia NTFS na dysku systemowym:


  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie
   md ddrive.
  2. Wpisz polecenie
   mountvol ddrive \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\
  3. Wpisz polecenie
   dir ddrive, aby wyświetlić zawartość dysku D.


  UWAGA: Po wyświetleniu zawartości folderu przy użyciu polecenia „dir” punkty połączenia NTFS są oznaczane jako {Junction}.
 • Aby usunąć punkty połączenia:


  1. Aby usunąć zwykły punkt połączenia, w wierszu polecenia wpisz polecenie
   linkd mydesktop.
  2. Wpisz polecenie
   mountvol \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ /d
  3. Wpisz polecenie
   mountvol \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ /d

Zalecenia dotyczące używania

UWAGA: Firma Microsoft zaleca ścisłe przestrzeganie następujących zaleceń w czasie używania punktów połączenia.
 • Należy używać list kontroli dostępu NTFS, aby ochronić punkty połączenia przed przypadkowym usunięciem.
 • Należy używać list kontroli dostępu NTFS, aby ochronić pliki i katalogi wskazywane jako elementy docelowe przez punkty połączenia przed przypadkowym usunięciem lub innymi operacjami na plikach systemowych.
 • Nigdy nie należy usuwać punktów połączenia przy użyciu Eksploratora, polecenia /s lub innych narzędzi systemu plików, które cyklicznie przechodzą do drzew katalogów. Narzędzia te mają wpływ na katalog docelowy i wszystkie podkatalogi. Zamiast nich do usuwania punktów połączenia należy używać narzędzi opisanych poniżej.
 • Należy korzystać z ostrzeżeń w czasie stosowania list kontroli dostępu lub zmieniania kompresji plików w drzewie katalogów, które zawiera punkty połączenia NTFS.
 • Nie należy tworzyć cykli obszaru nazw przy użyciu punktów połączenia NTFS lub DFS.
 • Należy umieszczać wszystkie punkty połączenia w bezpiecznej lokalizacji w obszarze nazw, w którym można je bezpiecznie przetestować, a inni użytkownicy nie usuną ich przez pomyłkę ani nie będą przez nie przechodzić.

Porównanie funkcji punktów połączenia NTFS i DFS:

Punkty połączenia NTFS są podobne do punktów połączenia w systemie plików DFS, ponieważ są to narzędzia służące do łączenia obszarów nazw magazynów. System plików DFS ma jednak zazwyczaj więcej funkcji niż punkty połączenia NTFS. Następująca tabela zawiera listę niektórych różnic między punktami połączenia DFS i NTFS.


Funkcja
Punkty połączenia DFS
Punkty połączenia NTFS
Pochodzenie punktu połączenia
Lokalny udział sieciowy
Lokalny katalog NTFS
Element docelowy punktu połączenia
Dowolny udział sieciowy
Dowolna prawidłowa ścieżka lokalna systemu Windows 2000
Możliwość odzyskania
Tak
Tak (ChkDsk)
Stan trwały/przenośny
Tak (Zapisz jako plik)
Tak (explicit/copy/move/backup)
Wiele miejsc docelowych
Tak
Nie
API
Tak
Tak
Narzędzia graficzne
Tak
Minimalne
Dostępność
NT Server 4.0 i nowsze wersje
Windows 2000 w/NTFS
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługiwania punktów połączenia NTFS w klastrze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262797 Reparse Point Support in Windows 2000-Based Clusters
Właściwości

Identyfikator artykułu: 205524 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia