Maksymalna długość adresu URL w programie Internet Explorer wynosi 2083 znaki

Streszczenie

Maksymalna długość adresu URL (Uniform Resource Locator) w programie Microsoft Internet Explorer wynosi 2083 znaki, a maksymalna długość ścieżki w tym programie wynosi 2048 znaków. Ten limit dotyczy adresów URL żądań POST i GET.


W przypadku używania metody GET maksymalna liczba znaków wynosi 2048 znaków, od których należy odjąć liczbę znaków zawartych w rzeczywistej ścieżce.

Ograniczenie rozmiaru adresu URL nie obowiązuje jednak podczas wysyłania par nazwa/wartość przy użyciu metody POST. Pary te są transferowane w nagłówku, a nie w adresie URL.


Specyfikacja RFC 2616 „Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1” nie zawiera żadnego wymagania dotyczącego długości adresu URL.

Materiały referencyjne

Dokładniejszą listę składników można znaleźć w pliku nagłówka Wininet.


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję numer 3.2.1 („General Syntax”) specyfikacji RFC 2616 „Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1” w następującej witrynie stowarzyszenia Internet Society w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 208427 — ostatni przegląd: 15.09.2009 — zmiana: 1

Opinia