Ogólny błąd ochrony lub błąd nieprawidłowej strony podczas instalacji

Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów dotyczących komunikatów o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me

Symptomy

Podczas instalowania systemu Windows 98 przy użyciu plików skopiowanych do folderu na dysku twardym (a nie z dysku CD) lub podczas instalowania wersji OEM systemu Windows 98 może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędzie:
  • MSGSRV32 spowodował ogólny błąd ochrony w module KRNL386.EXE pod adresem 0001:00001b51.
  • MSGSRV32 spowodował błąd stosu w module KRNL386.EXE pod adresem 0001.00005595.
  • RUNDLL32 spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module KERNEL32.DLL pod adresem 015f:bff9dba7.
  • MSGSRV32 spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module KERNEL32.DLL pod adresem 015f:bff9dba7.
  • Wystąpił krytyczny wyjątek 0D pod adresem 0028:C0001FCE w VXD VMM(01) + 00000FCE.
  • Wystąpił krytyczny wyjątek 0E pod adresem 015F:BFF9DBA7.

Przyczyna

Przyczyną tych symptomów może być problem w pliku Dblbuff.sys występujący w pewnych rzadkich warunkach taktowania.

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule i powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Ta poprawka prawdopodobnie będzie testowana w późniejszym czasie, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows 98 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:


Data Godzina Rozmiar Nazwa pliku Platforma
-----------------------------------------------
6/7/98 18:35 2 614 Dblbuff.sys Windows 98
UWAGA: Z powodu zależności między plikami najnowsza poprawka lub funkcja zawierająca powyższe pliki może również zawierać dodatkowe pliki.Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Microsoft Windows 98. Ten problem został rozwiązany w systemie Windows 98 Wydanie drugie.

Więcej informacji

Występowanie tego problemu raportowano w przypadku komputerów z różnymi procesorami firmy Intel z rodzin Celeron i Pentium II. Najczęściej występuje on na komputerach z procesorami Celeron 300 i pamięcią podręczną L2.


Jak zainstalować tę poprawkę

  1. Sprawdź lokalizację plików instalacyjnych systemu Windows 98 (*.CAB) na dysku twardym. (Ten problem zazwyczaj nie występuje podczas instalowania systemu Windows 98 z dysku CD.)
  2. Skopiuj plik 209321UP.EXE do pustego folderu i uruchom ten plik. Pojawi się monit o podanie lokalizacji (ścieżki), w której ma być skopiowany zaktualizowany plik DBLBUFF.SYS. Wprowadź lokalizację z kroku 1, aby skopiować zaktualizowany plik DBLBUFF.SYS w tej samej lokalizacji, w której znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows 98.
  3. Uruchom Instalatora systemu Windows 98 z lokalizacji z kroku 1.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, w którym folderze jest zainstalowany system Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305792 Jak określić, w którym folderze jest zainstalowany system Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

206071 Ogólne informacje na temat poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 209321 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia