Komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna” w przypadku instalowania pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika w nieodpowiedniej wersji systemu Windows 7

Symptomy

Podczas próby zainstalowania w systemie Windows 7 aktualizacji lub plików z Centrum pobierania Microsoft może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna”. Również próba sprawdzenia oryginalności systemu Windows 7 z poziomu witryny dotyczącej oryginalnego oprogramowania firmy Microsoft może się zakończyć niepowodzeniem.

Ponadto ten komunikat ostrzegawczy może zawierać jeden z następujących kodów błędów sprawdzania poprawności:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

Przyczyna

Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Zainstalowano pakiety wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multilingual User Interface) zapewniające obsługę dodatkowych języków wyświetlania.
 • Zainstalowano jedną z następujących wersji systemu Windows 7:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional
Pakiety wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multilingual User Interface) są obsługiwane, licencjonowane i dostępne dla systemu Windows 7 w wersjach Ultimate i Enterprise. Jeśli te pliki językowe występują w innej wersji systemu Windows 7, technologie sprawdzania oryginalności systemu Windows wykryją modyfikacje w systemie i zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna”.

Aby ustalić, czy na komputerze zaistniała taka sytuacja, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Ustalenie wersji systemu Windows

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer.
 3. Kliknij polecenie Właściwości.
Jeśli używany system operacyjny Windows 7 jest w wersji Starter, Home Basic, Home Premium lub Professional, przejdź do sekcji „Krok 2. Ustalenie, czy jest zainstalowany pakiet MUI”, aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet MUI.

Krok 2. Ustalenie, czy jest zainstalowany pakiet MUI

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit i naciśnij klawisz ENTER.
 2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Odszukaj i kliknij dwukrotnie następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Uwagi
 • Jeśli w tym podkluczu jest wymieniony więcej niż jeden język, oznacza to, że jest zainstalowany pakiet MUI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Rozwiązanie”.
 • Jeśli w tym podkluczu jest wymieniony tylko jeden język lub bieżącym systemem operacyjnym jest Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise, informacje podane w tym artykule nie umożliwiają rozwiązania problemu. W takim przypadku więcej informacji o oryginalnym systemie Windows 7 można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie

Uwaga Przedstawione w tym artykule metody rozwiązania problemu powodują przywrócenie pierwotnego języka w systemie operacyjnym. Użytkownik może nie władać tym językiem.

Metoda 1

Jeśli do zainstalowania pakietów MUI użyto programu innej firmy, można z niego skorzystać do odinstalowania tych pakietów. Po odinstalowaniu pakietów MUI należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie sprawdzić poprawność systemu operacyjnego w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2

Jeśli nie można odszukać lub użyć programu innej firmy do odinstalowania pakietu MUI i jest potrzebna pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Przedstawiciel pomocy pomoże ustalić, czy pakiet MUI jest zainstalowany na komputerze i odinstalować go.

Więcej informacji

Po odinstalowaniu pakietów językowych MUI lub ponownym zainstalowaniu systemu Windows 7 jest przywracany oryginalny język systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach może się okazać, że ten język jest nieznany. W takiej sytuacji należy użyć co najmniej jednej z następujących opcji:Aby uzyskać więcej informacji o pakietach MUI, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji dotyczących technologii aktywacji systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971033 Opis aktualizacji dotyczących technologii aktywacji systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2105247 — ostatni przegląd: 18.05.2011 — zmiana: 1

Opinia