WD2000: Przełączniki wiersza polecenia programu Word i ich cel

Streszczenie

W tym artykule są opisane przełączniki wiersza polecenia, których można używać do uruchamiania programu Word, i ich cel. Niektóre z tych przełączników są również opisane w Pomocy programu Word.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia programu Word, kliknij polecenie Microsoft Word — Pomoc w menu
Pomoc, wpisz frazę Jak sterować tym, co się dzieje podczas uruchamiania programu Word? w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić ten temat.

Aby użyć przełącznika wiersza polecenia do uruchomienia programu Word, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie wiersza polecenia

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. Przejdź do folderu Office, zaznacz plik Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Plik Winword.exe znajduje się domyślnie w następującym folderze:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  UWAGA:
  Ścieżka do pliku Winword.exe jest ujęta w cudzysłów.
 4. Kliknij w polu Otwórz i umieść punkt wstawiania poza cudzysłowem (na prawo), na końcu ścieżki.
 5. Wpisz spację, a po niej przełącznik, którego chcesz użyć.


  Jeśli na przykład chcesz uruchomić program Word i zapobiec ładowaniu dodatków i szablonów globalnych, wpisz w polu Otwórz następujące polecenie:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Metoda 2: Użycie skrótu

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć skrót do programu Microsoft Word z pulpitu systemu Windows:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, wskaż polecenie Nowy w wyświetlonym menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Skrót.
 2. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. W oknie dialogowym Przeglądanie wprowadź w polu Szukaj w następujący folder:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  UWAGA:
  W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna.


 4. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna. Kliknij plik Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna. Kliknij w polu Wiersz polecenia, a następnie umieść punkt wstawiania na końcu wyświetlanej ścieżki. Ścieżka wyświetlana w polu Wiersz polecenia powinna być podobna do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna. Po zamykającym znaku cudzysłowu wpisz spację, a następnie wpisz żądany przełącznik. Ścieżka wyświetlana w polu Wiersz polecenia powinna wyglądać podobnie do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna. W oknie dialogowym Tworzenie skrótu kliknij przycisk Dalej.
 8. W konkretnym systemie lokalizacja tego folderu może być inna. W polu Wybierz nazwę dla skrótu wpisz nazwę dla nowego skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Uwagi dotyczące opisanych metod

Po umieszczeniu przełącznika w cudzysłowie, a następnie kliknięciu przycisku OK pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można znaleźć pliku 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że ścieżka i nazwa pliku jest poprawna i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.
Podając ścieżkę lub nazwę pliku, która po przełączniku zawiera spacje, należy ująć tę ścieżkę w cudzysłów. Jeśli na przykład chcesz uruchomić program Word i automatycznie utworzyć dokument oparty na szablonie faksu współczesnego, przełącznik powinien wyglądać podobnie do następującego:
/t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Cały wiersz polecenia powinien być podobny do następującego:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Dotyczy to również przełącznika /l.

Lista przełączników wiersza polecenia programu Word

Następujące przełączniki wiersza polecenia programu Word są wymienione w
Pomocy programu Word.
Następujące przełączniki wiersza polecenia programu Word nie są wymienione w Pomocy programu Word.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

244843 WD2000: What Does the Word Startup Switch
243966 WD2000: Starting Word with the
204743 WD2000: Prompted Twice When Starting Word with
232605 WD2000: How to Ignore User Settings When You Start Word
211620 WD2000: Starting Word with a Template Other Than Normal
211659 WD2000: Auto Macros in Word
Właściwości

Identyfikator artykułu: 210565 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia