JAK: Ustawianie czcionki domyślnej w programie Word 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób ustawiania czcionki domyślnej w programie Microsoft Word 2000. Czcionka domyślna programu Word jest zdefiniowana w stylu Normalnym szablonu globalnego (Normal.dot). Szablon ten jest używany, jeśli nie zostanie określony inny szablon.


Aby zmienić czcionkę domyślną

Aby zmienić styl czcionki domyślnej, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli nie masz otwartego dokumentu, utwórz dokument na podstawie szablonu Normal. W tym celu kliknij polecenie
  Nowy
  w menu
  Plik, a następnie kliknij kartę
  Ogólne. Kliknij ikonę
  Pusty dokument, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 2. W menu
  Format
  kliknij polecenie
  Czcionka.
 3. Wybierz czcionkę, jej rozmiar oraz inne żądane atrybuty.
  Okno dialogowe Czcionki

 4. Kliknij przycisk
  Domyślna.
 5. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij przycisk
  Tak.
  Czy chcesz zmienić domyślną
  nazwę czcionki?  Zmiana będzie dotyczyć wszystkich nowych dokumentów utworzonych na podstawie szablonu NORMAL.
 6. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij polecenie
  Zapisz wszystko
  w menu
  Plik.


  UWAGA: Kliknij przycisk
  Anuluj
  jeśli program Word wyświetli monit o zapisanie nowego pustego dokumentu. Monit o zapisanie zamian szablonu Normal nie pojawia się, jeśli nie jest zaznaczona opcja
  Monituj o zapisanie szablonu Normal.dot
  na karcie
  Zapisywanie
  (w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje).
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 211668 — ostatni przegląd: 08.07.2003 — zmiana: 1

Opinia