WD2000: Jak odzyskać tekst z dowolnego pliku

Streszczenie

W tym artykule jest opisany konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” i sposób jego użycia do odzyskania uszkodzonych dokumentów.

Więcej informacji

Co to jest konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” umożliwia wyodrębnienie tekstu z dowolnego pliku. Plik nie musi być dokumentem programu Word.

Jakie informacje zostaną utracone po użyciu konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” ma pewne ograniczenia. Tracone jest formatowanie dokumentu oraz wszystkie dane inne niż tekstowe. Obiekty graficzne, pola, obiekty rysunkowe i podobne nie są konwertowane. Nagłówki, stopki, przypisy dolne, przypisy końcowe i pola tekstowe są jednak zachowywane w postaci tekstu prostego.

Mój dokument jest uszkodzony: Jak można odzyskać informacje?

Program Word 2000 udostępnia konwerter odzyskiwania tekstu z dowolnego pliku.


UWAGA: Po zmianie pola
Pliki typu
na
Odzysk tekstu z dowolnego pliku
w oknie dialogowym
Otwórz
(w menu
Plik
kliknij polecenie
Otwórz), program Word zachowuje to ustawienie i korzysta z niego przy otwieraniu następnego dokumentu. Aby uniknąć takiego zachowania, po ukończeniu odzyskiwania uszkodzonego dokumentu, zresetuj pole
Pliki typu, aby wskazywało na
Dokumenty programu Word (*.doc).

Aby otworzyć dokument programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:


 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie zaznacz dokument.
 2. W polu
  Pliki typu
  zaznacz pozycję
  Odzysk tekstu z dowolnego pliku
  , a następnie kliknij przycisk
  Otwórz.

Aby otworzyć plik, który nie jest dokumentem programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:


 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Zaznacz kartę Ogólne.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Potwierdzanie konwersji przy otwieraniu pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 5. Zaznacz plik do odzyskiwania i kliknij przycisk
  OK.
 6. W oknie dialogowym Konwertuj plik zaznacz pozycję Odzysk tekstu z dowolnego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Word dokona konwersji i odzyska cały tekst z dokumentu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 212274 — ostatni przegląd: 07.04.2001 — zmiana: 1

Opinia