Jak obliczyć procent składany dla wybranego okresu w ciągu roku w programie Excel 2000

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 97 i starszych wersji programu Excel: 162634 .


Streszczenie

Przyszła wartość kwoty w dolarach, nazywana zazwyczaj wartością składaną, jest obliczana przez zastosowanie procentu składanego do bieżącej kwoty. Wynikiem tej operacji jest uzyskanie przyszłej kwoty w dolarach. Składanie może się odbywać na trzy sposoby: rocznie, okresowo w ciągu roku i z naliczaniem ciągłym. W tym artykule omówiono obliczanie procentu składanego okresowo w ciągu roku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat składania rocznego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

141695 XL: How to Calculate Compound Interest

Obliczanie przyszłej wartości procentu składanego dla wybranego okresu roku

Procent składany okresowo w ciągu roku to procent naliczany częściej niż raz w roku. Instytucje finansowe mogą naliczać procent co pół roku, co kwartał, co miesiąc, co tydzień lub nawet codziennie.


Program Microsoft Excel zawiera funkcję EFFECT w dodatku Analysis ToolPak. Funkcja ta zwraca efektywną stopę procentową obliczoną na podstawie rocznej stopy procentowej i liczby okresów kapitalizacji w roku.


Formuła obliczająca procent składany okresowo w ciągu roku za pomocą funkcji arkusza EFFECT wygląda następująco:

=P+(P*EFFECT(EFFECT(k;m)*n;n))
Równanie ogólne do obliczania procentu składanego ma następującą postać:

=P*(1+(k/m))^(m*n)
gdzie prawdziwe są następujące warunki:

P = początkowa kwota główna
k = roczna stopa procentowa
m = ile razy na okres (zazwyczaj miesiące) jest obliczany procent
n = liczba okresów (zazwyczaj lata) lub termin pożyczki

Przykłady

W przykładach opisanych w tej sekcji zastosowano funkcję EFFECT, równanie ogólne oraz następujące dane przykładowe:


Okresowa Liczba okresów waloryzacji
stopa waloryzacji w roku
---------------------------------------------------------
Co pół roku 2
Co kwartał 4
Co miesiąc 12
Co tydzień 52
Codziennie 360 lub 365 (liczba rzeczywista)
Inwestycja 100 dolarów daje 8,00 procent składanych co pół roku. Jeżeli środki pozostaną na koncie przez trzy lata, ile będzie warta obecna kwota 100 dolarów?

Przy użyciu funkcji arkusza EFFECT

Ponieważ składanie odbywa się co pół roku, funkcję EFFECT należy zastosować dwukrotnie w celu zliczenia półrocznych okresów waloryzacji. W następującym przykładzie wynik zagnieżdżonej funkcji jest mnożony przez 3 w celu rozłożenia (obliczenia w skali roku) stopy waloryzacji dla czasu trwania inwestycji:

=100+(100*EFFECT(EFFECT(0,08;2)*3;3))
W tym przykładzie jest zwracana wartość $126,53.

Przy użyciu równania ogólnego

W następującym przykładzie zastosowano równanie ogólne:

=100*(1+0,08/2)^(2*3)
W tym przykładzie jest zwracana wartość $126,53.

Obliczanie stóp procentowych procentu składanego dla wybranego okresu roku

Można obliczyć składaną stopę procentową, roczną stopę procentową i kwotę w dolarach.


Funkcja arkusza EFFECT używa następującej formuły:

=EFFECT(EFFECT(k;m)*n;n)
Aby użyć równania ogólnego w celu obliczenia składanej stopy procentowej, należy użyć następującego równania:

=(1+(k/m))^(m*n)-1

Przykłady

Przy użyciu funkcji arkusza EFFECT

Inwestycja 100 dolarów daje 7,50 procent składanych co kwartał. Środki pozostają na koncie przez dwa lata. Następująca formuła zwraca składaną stopę procentową:

=EFFECT(EFFECT(0,075;4)*2;2)
W tym przykładzie jest zwracana wartość 16,022 procent.

Przy użyciu równania ogólnego

Następujące równanie zwraca stopę procentową:

=(1+(.075/4))^(4*2)-1

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat procentu składanego, kliknij polecenie Microsoft Excel - Pomoc w menu Pomoc, wpisz hasło effect w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w celu wyświetlenia znalezionych tematów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 213907 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia