Dostępna jest aktualizacja umożliwiająca zaimplementowanie ochrony rozszerzonej na potrzeby uwierzytelniania w programach Outlook Express i Poczta systemu Windows

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano niezwiązaną z zabezpieczeniami aktualizację, która pozwala zaimplementować ochronę rozszerzoną na potrzeby uwierzytelniania w programach Outlook Express i Poczta systemu Windows.

Gdy jest włączona ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania, żądania uwierzytelniania są powiązane z głównymi nazwami usługi (SPN) serwera, z którym klient próbuje nawiązać połączenie, a także z zewnętrznym kanałem TLS (Transport Layer Security), za pośrednictwem którego jest realizowane zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows, jeśli ten kanał jest dostępny.

Więcej informacji

Ta aktualizacja będzie oferowana tylko w systemach, w których zainstalowano już aktualizację 968389, ponieważ aktualizacja 968389 zawiera wymaganą wstępnie aktualizację podstawowego interfejsu SSPI (Security Support Provider Interface).

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba dostosowywać konfiguracji. O ile aktualizacja 968389 jest również poprawnie zainstalowana, po zainstalowaniu tej aktualizacji program Outlook Express i Poczta systemu Windows automatycznie obsługują ochronę rozszerzoną na potrzeby uwierzytelniania.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji 968389, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

968389 Ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji ochrony rozszerzonej na potrzeby uwierzytelniania i dowiedzieć się, jak ją włączyć po zainstalowaniu tej aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB2141007-x86-ENU.exe.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows XP Professional x64 Edition dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2141007-x64-ENU.exe.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2141007-x86-ENU.exe.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2141007-x64-ENU.exe.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2141007-ia64-ENU.exe.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2141007-x86.msu vista.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2141007-x64.msu.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2141007-x86.msu.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2141007-x64.msu.

Aktualizacja dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2141007-ia64.msu.

Data wydania: 14 września 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.2900.5994692,73609-Jun-201007:43x86SP3SP3GDR
Inetcomm.dll6.0.2900.5994692,73609-Jun-201007:41x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.47211,180,67210-Aug-201001:25x64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4721695,80810-Aug-201001:25x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.47211,180,67210-Aug-201001:15x64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4721695,80810-Aug-201001:15x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.4721695,80809-Jun-201007:59x86SP2SP2GDR
Inetcomm.dll6.0.3790.4721695,80809-Jun-201008:25x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.47212,412,54410-Aug-201001:15IA-64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4721695,80810-Aug-201001:15x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.47212,412,54410-Aug-201001:11IA-64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4721695,80810-Aug-201001:11x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18483738,81627-May-201019:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22702738,81627-May-201019:11x86
Inetres.dll6.0.6001.2270284,48027-May-201017:39x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18263739,32827-May-201020:08x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22413739,32827-May-201020:27x86
Inetres.dll6.0.6002.2241384,48027-May-201018:21x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18483975,36027-May-201020:01x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6001.22702975,36027-May-201019:45x64
Inetres.dll6.0.6001.2270284,48027-May-201018:16x64
Inetcomm.dll6.0.6002.18263975,36027-May-201020:32x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6002.22413975,36027-May-201020:26x64
Inetres.dll6.0.6002.2241384,48027-May-201018:27x64
Inetcomm.dll6.0.6001.18483738,81627-May-201019:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22702738,81627-May-201019:11x86
Inetres.dll6.0.6001.2270284,48027-May-201017:39x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18263739,32827-May-201020:08x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22413739,32827-May-201020:27x86
Inetres.dll6.0.6002.2241384,48027-May-201018:21x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.184832,331,13627-May-201019:29IA-64
Inetres.dll6.0.6001.1842784,48018-Feb-201012:02IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.227022,331,64827-May-201019:15IA-64
Inetres.dll6.0.6001.2270284,48027-May-201017:58IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.182632,331,13627-May-201020:09IA-64
Inetres.dll6.0.6002.1820984,48018-Feb-201011:33IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.224132,331,64827-May-201020:16IA-64
Inetres.dll6.0.6002.2241384,48027-May-201018:28IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.18483738,81627-May-201019:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22702738,81627-May-201019:11x86
Inetres.dll6.0.6001.2270284,48027-May-201017:39x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18263739,32827-May-201020:08x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22413739,32827-May-201020:27x86
Inetres.dll6.0.6002.2241384,48027-May-201018:21x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,619
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,066
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,784
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,537
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,370
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_01282a87b0cf5f719132768885abb6d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6ce73472c56ba26f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_16e5d33ffc6f1c469cc7b605357fae3c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_8566476771f3093b.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_905583302aa8f980eb5569a00c63631b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_e5178ab509529ad6.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_cc9b33e06441c56db4ba42b9f31f9f4e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_7bc190f9138f502c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_795db38058cac492.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_7a3cd32d71a865cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_7b59c72655e0defb.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_7c1975736ed5f037.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_410df0be0d88bb8922c4a6f40dd8ddd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_2589f3bdb614f9bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_43122dcde6aec5648b67ced253d83dcd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_0e7d6537ee3d7a3a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a7c653f9093ec025e30dacb68cc7d297_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_9a854645d548afd9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bdae8cb7ea039a39f034a0d5f02fe8ba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_dae6e5b3f14785bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_d57c4f04112835c8.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_d65b6eb12a05d701.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)21:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_d77862aa0e3e5031.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_d83810f72733616d.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)22:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,132
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,073
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,972
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,909
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,402
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,293
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,240
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,547
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,388
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_795db38058cac492.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_7a3cd32d71a865cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_7b59c72655e0defb.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_7c1975736ed5f037.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_12f9327ebff9568fb407f9916d1e0239_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_69fd6d48f7abb9c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2ad6731e79b79cf017ae83e1d2dc61e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_66814fa4ab8b1bec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_68024e5716b33e48c10f92e511cdc8d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_5f98212c78712b0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c86661533f974c1e1310a9a02234948b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_b20208f68a4603dd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_795f577658c8cd8e.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_7a3e772371a66ec7.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_7b5b6b1c55dee7f7.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_7c1b19696ed3f933.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)21:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,125
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2141007~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2141007_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,724
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,570
Date (UTC)09-Aug-2010
Time (UTC)11:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_795db38058cac492.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_7a3cd32d71a865cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_7b59c72655e0defb.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22413_none_7c1975736ed5f037.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2141007 — ostatni przegląd: 20.09.2010 — zmiana: 1

Opinia