Jak użyć dodatku Histogram w programie Excel

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 98: 189519 .

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób tworzenia tabeli histogramu z wykresem na podstawie zestawu przykładowych danych. Dodatek Analysis ToolPak dołączony do programu Microsoft Excel zawiera narzędzie Histogram.

Weryfikacja instalacji dodatku Analysis ToolPak

Przed użyciem narzędzia Histogram należy sprawdzić, czy jest zainstalowany dodatek Analysis ToolPak. W celu sprawdzenia, czy dodatek Analysis ToolPak jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Microsoft Office Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel kliknij polecenie Dodatki w menu Narzędzia.

  W programie Microsoft Office Excel 2007 wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
  2. Kliknij kategorię Dodatki.
  3. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Dodatki jest zaznaczone pole wyboru Analysis ToolPak w polu Dostępne dodatki. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby dodatek Analysis ToolPak był wyświetlany w oknie dialogowym Dodatki, musi być zainstalowany na komputerze. Jeśli dodatku Analysis ToolPak nie ma w oknie dialogowym Dodatki, należy uruchomić Instalatora programu Microsoft Excel i dodać ten składnik do listy zainstalowanych elementów.

Tworzenie histogramu

 1. W nowym arkuszu wpisz następujące dane:

  A1: 87 B1: 20
  A2: 27 B2: 40
  A3: 45 B3: 60
  A4: 62 B4: 80
  A5: 3 B5:
  A6: 52 B6:
  A7: 20 B7:
  A8: 43 B8:
  A9: 74 B9:
  A10: 61 B10:
 2. W programie Microsoft Office Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel kliknij polecenie Analiza danych w menu Narzędzia.

  W programie Excel 2007 kliknij przycisk Analiza danych w grupie Analiza na karcie Dane.
 3. W oknie dialogowym Analiza danych kliknij pozycję Histogram, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W polu Zakres komórek wpisz A1:A10.
 5. W polu Zakres zbioru wpisz B1:B4.
 6. W obszarze Opcje wyjścia kliknij opcję Nowy skoroszyt, zaznacz pole wyboru Wykres wyjściowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wygenerowany nowy skoroszyt z tabelą histogramu i osadzonym wykresem.

Na podstawie przykładowych danych z kroku 1 powstanie tabela histogramu przypominająca następującą:

A1: Zbiór danych (koszyk) B1: Częstość
A2: 20 B2: 2
A3: 40 B3: 1
A4: 60 B4: 3
A5: 80 B5: 3
A6: Więcej B6: 1
Z kolei wykres będzie wykresem kolumnowym odzwierciedlającym dane w tabeli histogramu.

Program Excel zlicza punkty danych w każdym zbiorze danych (koszyku). Punkt danych jest umieszczany w konkretnym koszyku, jeśli liczba jest większa niż dolna granica i równa górnej granicy koszyka lub mniejsza od niej. W tym przykładzie zbiór danych odpowiadający wartościom z przedziału od 0 do 20 zawiera dwa punkty danych: 3 i 20.

Jeśli zostanie pominięty zakres zbioru danych, program Excel utworzy zestaw równomiernie rozłożonych przedziałów między minimalną i maksymalną wartością.

Uwaga: Nie będzie możliwe utworzenie wykresu histogramu, jeśli zostaną określone opcje (Zakres wyjściowy lub Nowy arkusz), które spowodują utworzenie tabeli histogramu w tym samym skoroszycie, w którym znajdują się dane.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
214029 Używanie narzędzi analizy danych do arkuszy pogrupowanych

Właściwości

Identyfikator artykułu: 214269 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia