XL2000: Maksymalne wartości czasu w programie Microsoft Excel

Streszczenie

W programie Microsoft Excel obowiązują limity maksymalnych wartości czasu, jakie można wprowadzić do komórki i jakie może zwrócić formuła. Te limity są opisane w tym artykule.

Więcej informacji

W programie Microsoft Excel w wersji 5.0 lub nowszej można wprowadzać wartości godzin większe niż 24, używając formatu liczby zawierającego kod [h]. Nawias kwadratowy wokół „h” informuje program Excel, że ma wyliczać wartości czasu przekraczające interwały 24-godzinne, co pozwala wprowadzać wartości większe niż 24 godziny. Po wprowadzeniu takiej wartości program Excel automatycznie stosuje format liczby, który zawiera kod [h].


Istnieją limity dotyczące wartości czasu, dla których używany jest ten format. Jeśli do komórki wpiszesz wartość czasu lub użyjesz formuły zwracającej wartość czasu przekraczającą te limity, może wystąpić jedna z następujących sytuacji:
  • Jeśli wprowadzisz wartość czasu przekraczającą te limity, czas może pojawić się jako ciąg tekstowy.


    Jeśli na przykład wpiszesz następującą wartość czasu
    20000:00:00,
    pojawi się ona w komórce jako ciąg tekstowy wyrównany do lewej.
  • Jeśli użyjesz formuły zwracającej wartość czasu przekraczającą te limity, formuła zwróci serię znaków numerów (####).
Maksymalną wartością czasu, jaką można wpisać w komórce, jest 9999:59:59. Jeśli wpiszesz wartość większą lub równą 10000 godzin (10000:00:00), czas pojawi się jako ciąg tekstowy.


Maksymalną wartością czasu, jaką można wyliczyć przy użyciu formuły, jest 71003183:59:59. Wartość ta odpowiada wartości czasu 31-12-9999 23:59:59 i jest to maksymalna wartość czasu, jakiej można użyć w programie Excel 2000.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania wartości czasu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

214094 XL2000: Jak korzystać z dat i godzin w programie Microsoft Excel
Właściwości

Identyfikator artykułu: 214386 — ostatni przegląd: 11.11.2003 — zmiana: 1

Opinia