Zbiorcza aktualizacja stref czasowych września 2010 dla systemów operacyjnych Windows

Dotyczy: Windows 7Windows Embedded Standard 7Windows Server 2008

Ważne Ta aktualizacja zastępuje i zastępuje aktualizację 981793, która została wydana w maju 2010. Ta aktualizacja zawiera również dodatkowe zmiany dotyczące stref czasowych, które były zalogowane do prawa po utworzeniu aktualizacji 981793. Jeśli aktualizacja 981793 została już wdrożona, zapoznaj się z opisami zmian określonych stref czasowych, które zostały opisane w tym artykule, aby ustalić, czy konieczne jest natychmiastowe wdrożenie tej aktualizacji. Jeśli nie wpływa to bezpośrednio na systemy, możesz zaplanować wdrożenie w następnej dostępnej szansie sprzedaży. Zalecamy wdrożenie najnowszej zbiorczej aktualizacji stref czasowych systemu Windows w celu zagwarantowania spójności bazy danych strefy czasowej we wszystkich systemach. Ważne
 • Przed zastosowaniem aktualizacji opisanej w tym artykule należy zwrócić uwagę na potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  931667 Jak poadresować zmiany dotyczące stref czasowych przy użyciu narzędzia do aktualizacji danych stref czasowych dla programu Microsoft Office Outlook
 • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Exchange Server w środowisku informatycznym (IT), musisz podjąć dodatkowe środki, aby zagwarantować prawidłowość pracy programu Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji czasu letniego w programie Exchange, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  941018 Jak zaadresować zmiany czasu przy użyciu narzędzia do aktualizacji kalendarza programu Exchange
 • Skumulowane aktualizacje stref czasowych zawierają tylko dane, które zostały zmienione dla określonego regionu lub zostały dodane w celu zachowania zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych. Dlatego jeśli klucz strefy czasowej zostanie usunięty, po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji stref mogą nie zostać przywrócone niektóre oryginalne wartości. Nie zalecamy usuwania żadnych kluczy rejestru związanych z strefami czasowymi. Na komputerze, który ma niepełne klucze stref czasowych, najpierw Przywróć klucze strefy czasowej ze znanej dobrej kopii zapasowej. Następnie Zastosuj aktualizację.

WPROWADZENIE


Aktualizacja w tym artykule zawiera zmiany w danych strefy czasowej w celu uwzględnienia zmian czasu letniego w kilku krajach. Ta aktualizacja zawiera również inne zmiany dotyczące czasu LETNIego, związanych z strefą czasową oraz zmiany ustawień. Niektóre z tych zmian wystąpiły, ponieważ produkty wymienione w sekcji "dotyczy" zostały pierwotnie wydane. Aktualizacja, którą opisano w tym artykule, jest zbiorczym pakietem aktualizacji, który zawiera wszystkie zmiany, które zostały wcześniej wydane w artykule 928388 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098 i 981793. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu zmian czasu LETNIego na inne produkty firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://support.Microsoft.com/gp/cp_dstAby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmiany czasu letniego mogą wpłynąć na inne produkty firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
914387 Jak skonfigurować czas letni dla systemów operacyjnych Microsoft Windows
Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Nie można zainstalować aktualizacji, ponieważ nowsza lub ta sama aktualizacja strefy czasowej została już zainstalowana w systemie.
Ten komunikat oznacza, że została już zastosowana właściwa aktualizacja lub że ta aktualizacja została zainstalowana automatycznie przez aktualizacje systemu Windows lub aplikację Microsoft Update. Do zaktualizowania systemu operacyjnego Windows nie jest wymagana żadna dodatkowa akcja.
Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online  
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aktualizacje z poprzedniej zbiorczej aktualizacji stref czasowych systemu Windows

Od czasu poprzedniej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows wprowadzono następujące zmiany:
 • Bliski Wschód (czas standardowy): Zmiana czasu letniego.
 • Namibia (czas standardowy): Zmieniono nazwę wyświetlaną.
 • AMERYKAŃSKI (wsch. czas standardowy): Zmiana czasu letniego.
 
Nazwa klucza strefy czasowej Nazwa wyświetlana 2010 czasu letniego zakończenie 2010 DST Podklucz TZI
Bliski Wschód (czas standardowy) (UTC + 02:00) Beirut Ostatnia sobota marca, 23:59:59.999 Ostatnia sobota października o godzinie 23:59:59.999 "TZI" = Hex: 88; ZZ; FF; FF; 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 10,00, 3B, 00, 3B, 00, E7, 03, 00, 00, 03, 00, 05, 00,, 03, 00, 3B, 00, E7, 03
Namibia (czas standardowy) (UTC + 01:00) Windhoek 1 niedziela kwietnia o 02:00:00.000 1 niedziela września w 02:00:00.000 "TZI" = Hex: 88; ZZ; FF; FF; 00; 00, 1,00, 00, 3C, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 1,00, 00, 00, 00, 00; 04; 01; 00; 00; 02; 1,00; 00; 00; 00
AMERYKAŃSKI (wsch. czas standardowy) (UTC — 05:00) Indiana (wschód) Druga niedziela marca w 02:00:00.000 1 niedziela listopada o 02:00:00.000 "TZI" = Hex: 2C; 01; 00; 00; 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 0b; 00; 00; 00; 01; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 03; 00.00; 00; 02; 00; 02; 00; 00

Aktualizowanie informacji o pakiecie


Windows XP

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dowolny z następujących systemów operacyjnych.
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Uwaga Ten zbiorczy pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z poniższych wcześniej opublikowanych aktualizacji. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
981793 Może 2010 zbiorczej aktualizacji stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

Windows Server 2003

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, wymagany jest system Windows Server 2003 z dodatkiem SP2.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Uwaga Ten zbiorczy pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z poniższych wcześniej opublikowanych aktualizacji. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
981793 Może 2010 zbiorczej aktualizacji stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

Windows Vista i Windows Server 2008

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dowolny z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista lub Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Uwaga Ten zbiorczy pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z poniższych wcześniej opublikowanych aktualizacji. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
981793 Może 2010 zbiorczej aktualizacji stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymagania wstępne

Nie są wymagane żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Uwaga Ten zbiorczy pakiet aktualizacji można zainstalować nawet po zainstalowaniu dowolnej z poniższych wcześniej opublikowanych aktualizacji. Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
981793 Może 2010 zbiorczej aktualizacji stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w lokalnym czasie i z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące konkretnego punktu kontrolnego (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) są wymienione w kolumnach "Sp requirement" (wymaganie dodatku SP) i "Service Branch" (dział usługi).
 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi QFE zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.
 • Oprócz plików wymienionych w tych tabelach ta aktualizacja oprogramowania powoduje również zainstalowanie skojarzonego pliku wykazu zabezpieczeń (KBNumber. cat) podpisanego za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP oparte na procesorach x86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzchange.dll5.1.2600.600216 89623-Jun-201000:54x86
Tzchange.exe5.1.2600.600246 08021-Jun-201014:46x86
Tzchange.dll5.1.2600.600216 89623-Jun-201000:54x86
Updspapi.dll6.3.13.0382 84022-Feb-201014:23x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional x64 Edition dla komputerów z procesorami x64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatformOddział usługi
Tzchange.dll5.2.3790.473122 01622-Jun-201022:41x64Nie dotyczy
Tzchange.exe5.2.3790.473160 92822-Jun-201022:38x64Nie dotyczy
Tzchange.dll5.2.3790.473122 01622-Jun-201022:41x64Nie dotyczy
Updspapi.dll6.3.4.1462 12822-Jun-201022:41x64Nie dotyczy
Wtzchange.exe5.2.3790.473146 08022-Jun-201022:38x86WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzchange.dll5.2.3790.473117 40823-Jun-201000:56x86
Tzchange.exe5.2.3790.473146 08022-Jun-201014:00x86
Tzchange.dll5.2.3790.473117 40823-Jun-201000:56x86
Updspapi.dll6.3.4.1379 18416-Apr-201012:15x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatformOddział usługi
Tzchange.dll5.2.3790.473137 88822-Jun-201022:41IA-64Nie dotyczy
Tzchange.exe5.2.3790.473191 64822-Jun-201022:39IA-64Nie dotyczy
Tzchange.dll5.2.3790.473137 88822-Jun-201022:41IA-64Nie dotyczy
Updspapi.dll6.3.4.1655 15222-Jun-201022:41IA-64Nie dotyczy
Wtzchange.exe5.2.3790.473146 08022-Jun-201022:39x86WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, punktu kontrolnego (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, przeglądając numery wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtapOddział usługi
  6.0.6000.16XXXWindows VistaRTMSKŁADNIK
  6.0.6000.20XXXWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18XXXWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1SKŁADNIK
  6.0.6001.22XXXWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18XXXWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2SKŁADNIK
  6.0.6002.22XXXWindows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM mają 6.0.0000. Numer wersji XXXXXX .
 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi LDR zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.0.6001.184972 04822-Jun-201012:57x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x86
Tzres.dll6.0.6001.227172 04822-Jun-201013:04x86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719 45622-Jun-201013:04x86
Tzres.dll6.0.6002.182762 04822-Jun-201013:30x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x86
Tzres.dll6.0.6002.224292 04822-Jun-201013:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919 45622-Jun-201013:26x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201014:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849732 76822-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849740 96022-Jun-201017:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:25Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271732 76822-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271740 96022-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:25Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:03Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827632 76822-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827640 96022-Jun-201019:07Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201018:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242932 76822-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242940 96022-Jun-201018:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201018:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.0.6001.184972 04822-Jun-201013:27x64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020 99223-Jan-201010:00x64
Tzres.dll6.0.6001.227172 04822-Jun-201013:25x64
Tzupd.exe6.0.6001.2271720 99222-Jun-201013:25x64
Tzres.dll6.0.6002.182762 04822-Jun-201013:39x64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220 99223-Jan-201009:44x64
Tzres.dll6.0.6002.224292 04822-Jun-201013:38x64
Tzupd.exe6.0.6002.2242920 99222-Jun-201013:38x64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 16022-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729 18422-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 62422-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201015:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201015:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 11222-Jun-201018:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725 60022-Jun-201015:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725 08822-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 62422-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 62422-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718 94422-Jun-201016:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849719 96822-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729 69622-Jun-201018:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729 18422-Jun-201018:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 16022-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 16022-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849729 18422-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 62422-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201018:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849726 62422-Jun-201018:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201018:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849717 92022-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718 43222-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 16022-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729 18422-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 62422-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201015:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201018:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 11222-Jun-201018:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725 60022-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725 08822-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 62422-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 62422-Jun-201018:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718 94422-Jun-201015:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271719 96822-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729 69622-Jun-201018:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729 18422-Jun-201018:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201018:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201018:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201018:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 16022-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 16022-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271729 18422-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 62422-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201018:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271726 62422-Jun-201018:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201018:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271717 92022-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718 43222-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 16022-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629 18422-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 62422-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 11222-Jun-201019:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625 60022-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625 08822-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 62422-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 62422-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618 94422-Jun-201016:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827619 96822-Jun-201016:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629 69622-Jun-201019:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629 18422-Jun-201019:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 16022-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 16022-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827629 18422-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 62422-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201020:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827626 62422-Jun-201020:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201019:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827617 92022-Jun-201016:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618 43222-Jun-201016:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 16022-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929 18422-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 62422-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201016:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201016:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201020:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 11222-Jun-201019:33Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925 60022-Jun-201016:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925 08822-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 62422-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 62422-Jun-201020:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918 94422-Jun-201017:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242919 96822-Jun-201017:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929 69622-Jun-201019:33Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929 18422-Jun-201019:33Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201020:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201020:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 16022-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 16022-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242929 18422-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 62422-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201019:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242926 62422-Jun-201019:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201019:11Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242917 92022-Jun-201017:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918 43222-Jun-201017:01Nie dotyczy
Tzres.dll6.0.6001.184972 04822-Jun-201012:57x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x86
Tzres.dll6.0.6001.227172 04822-Jun-201013:04x86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719 45622-Jun-201013:04x86
Tzres.dll6.0.6002.182762 04822-Jun-201013:30x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x86
Tzres.dll6.0.6002.224292 04822-Jun-201013:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919 45622-Jun-201013:26x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201014:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849732 76822-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849740 96022-Jun-201017:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201017:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:25Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271732 76822-Jun-201018:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271740 96022-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:25Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201018:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201017:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:03Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827632 76822-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827640 96022-Jun-201019:07Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:09Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:13Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201019:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201018:37Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201018:42Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242932 76822-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242940 96022-Jun-201018:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201018:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:10Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:14Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201019:06Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.0.6001.184972 04822-Jun-201013:08IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037 88823-Jan-201009:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.227172 04822-Jun-201013:06IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2271737 88822-Jun-201013:06IA-64
Tzres.dll6.0.6002.182762 04822-Jun-201013:28IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237 88823-Jan-201009:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.224292 04822-Jun-201013:26IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2242937 88822-Jun-201013:26IA-64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 13622-Jun-201014:58Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849727 64822-Jun-201014:58Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849725 60022-Jun-201014:58Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718 94422-Jun-201015:24Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849719 96822-Jun-201015:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849717 92022-Jun-201015:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849718 43222-Jun-201015:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 13622-Jun-201014:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271727 64822-Jun-201014:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271725 60022-Jun-201014:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718 94422-Jun-201015:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271719 96822-Jun-201015:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271717 92022-Jun-201015:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271718 43222-Jun-201015:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 13622-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827627 64822-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827625 60022-Jun-201015:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618 94422-Jun-201016:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827619 96822-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827617 92022-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827618 43222-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 13622-Jun-201015:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242927 64822-Jun-201015:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242925 60022-Jun-201015:45Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918 94422-Jun-201016:34Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242919 96822-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242917 92022-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242918 43222-Jun-201016:27Nie dotyczy
Tzres.dll6.0.6001.184972 04822-Jun-201012:57x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x86
Tzres.dll6.0.6001.227172 04822-Jun-201013:04x86
Tzupd.exe6.0.6001.2271719 45622-Jun-201013:04x86
Tzres.dll6.0.6002.182762 04822-Jun-201013:30x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x86
Tzres.dll6.0.6002.224292 04822-Jun-201013:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2242919 45622-Jun-201013:26x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201014:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849736 86422-Jun-201015:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.1849728 67222-Jun-201015:32Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271736 86422-Jun-201014:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6001.2271728 67222-Jun-201015:19Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:03Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827636 86422-Jun-201016:04Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.1827628 67222-Jun-201016:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:01Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242936 86422-Jun-201016:02Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.0.6002.2242928 67222-Jun-201016:47Nie dotyczy

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne Poprawki hotfix dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Poprawki na stronie żądanie poprawki są jednak wyświetlane w obszarze oba systemy operacyjne. Aby poprosić o pakiet poprawek dotyczący jednego lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę wymienioną w sekcji "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze zapoznaj się z sekcją "dotyczy" w artykule, aby określić rzeczywisty system operacyjny, którego dotyczy każda poprawka.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.1.7600.166172 04819-Jun-201006:15x86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840 44802-Feb-201007:47x86
Tzres.dll6.1.7600.207382 04819-Jun-201006:21x86
Tzupd.exe6.1.7600.2073840 44819-Jun-201006:23x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201006:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201006:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 11219-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 60019-Jun-201006:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 08819-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 94419-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719 96819-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 69619-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:48Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717 92019-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 43219-Jun-201007:22Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201006:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201006:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 11219-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 60019-Jun-201006:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 08819-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 94419-Jun-201007:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819 96819-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 69619-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817 92019-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 43219-Jun-201007:20Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.1.7600.166172 04819-Jun-201006:48x64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849 66402-Feb-201008:39x64
Tzres.dll6.1.7600.207382 04819-Jun-201006:49x64
Tzupd.exe6.1.7600.2073849 66419-Jun-201006:52x64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201006:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201006:40Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201008:22Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 11219-Jun-201008:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 60019-Jun-201006:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 08819-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 94419-Jun-201007:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719 96819-Jun-201007:54Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 69619-Jun-201008:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201008:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201008:22Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201008:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201008:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201008:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717 92019-Jun-201007:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 43219-Jun-201007:54Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201006:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201006:43Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 11219-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 60019-Jun-201006:54Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 08819-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 94419-Jun-201007:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819 96819-Jun-201007:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 69619-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201008:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:31Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:33Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:29Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:38Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817 92019-Jun-201007:59Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 43219-Jun-201007:50Nie dotyczy
Tzres.dll6.1.7600.166172 04819-Jun-201006:15x86
Tzres.dll6.1.7600.207382 04819-Jun-201006:21x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201006:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201006:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 11219-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 60019-Jun-201006:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 08819-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 94419-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719 96819-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 69619-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:47Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:51Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661728 16019-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661729 18419-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201007:48Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661726 62419-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201007:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717 92019-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 43219-Jun-201007:22Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201006:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201006:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 11219-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 60019-Jun-201006:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 08819-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 94419-Jun-201007:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819 96819-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 69619-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:53Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:05Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201007:57Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 67219-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201008:08Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073828 16019-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073829 18419-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201008:00Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073826 62419-Jun-201008:12Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201007:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817 92019-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 43219-Jun-201007:20Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Tzres.dll6.1.7600.166172 04819-Jun-201005:42IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878 84802-Feb-201006:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.207382 04819-Jun-201005:48IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2073878 84819-Jun-201005:51IA-64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201005:35Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201005:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 60019-Jun-201005:46Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 94419-Jun-201006:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719 96819-Jun-201006:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717 92019-Jun-201006:44Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 43219-Jun-201006:52Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201005:49Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201005:50Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 60019-Jun-201005:41Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 94419-Jun-201006:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819 96819-Jun-201006:56Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817 92019-Jun-201006:55Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 43219-Jun-201006:48Nie dotyczy
Tzres.dll6.1.7600.166172 04819-Jun-201006:15x86
Tzres.dll6.1.7600.207382 04819-Jun-201006:21x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 13619-Jun-201006:20Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661727 64819-Jun-201006:18Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661725 60019-Jun-201006:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 94419-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661719 96819-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661717 92019-Jun-201007:23Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.1661718 43219-Jun-201007:22Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 13619-Jun-201006:15Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073827 64819-Jun-201006:27Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073825 60019-Jun-201006:26Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 94419-Jun-201007:21Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073819 96819-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073817 92019-Jun-201007:30Nie dotyczy
Tzres.dll.mui6.1.7600.2073818 43219-Jun-201007:20Nie dotyczy