MS10-048: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-048. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.60031,851,90423-Jun-201013:44x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.60031,861,12024-Jun-201002:14x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47304,560,89624-Jun-201020:00x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47304,577,79224-Jun-201019:54x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47301,852,92821-Jun-201014:40x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47301,864,70421-Jun-201014:38x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47305,577,21624-Jun-201019:56IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47305,595,13624-Jun-201019:52IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184962,036,73621-Jun-201013:18x86
Win32k.sys6.0.6001.227162,036,73621-Jun-201013:25x86
Win32k.sys6.0.6002.182752,037,76021-Jun-201013:37x86
Win32k.sys6.0.6002.224282,045,95221-Jun-201013:47x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184962,749,95221-Jun-201013:53x64
Win32k.sys6.0.6001.227162,750,97621-Jun-201013:46x64
Win32k.sys6.0.6002.182752,752,00021-Jun-201014:05x64
Win32k.sys6.0.6002.224282,755,07221-Jun-201014:03x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184966,630,91221-Jun-201013:36IA-64
Win32k.sys6.0.6001.227166,626,81621-Jun-201013:32IA-64
Win32k.sys6.0.6002.182756,631,42421-Jun-201013:51IA-64
Win32k.sys6.0.6002.224286,641,66421-Jun-201013:53IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_1b765729f05ee2c056d26fda5f931642_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_33e33f69ae679189.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_35d742a3a9a8d04cbfed71f6e7e3832f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_ed5b9a7d00fb5837.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_6e1b9882e29ba30c0995d005fe240159_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_99b114b75346955c.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_ad40d6ff9765a693d0bba1633a29e754_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_3f29cc4084a5839f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_b89833c29aca51df.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_b97853b9b3a70c6f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_ba93471e97e152f1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_bb55f649b0d3b032.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)03:15
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_21085b95ec2da2ebf03d56fa4da13021_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_ff9bc745b096eba5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_225a17e3bf72cacd7d3c6065851f9249_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_c63f72bd6c24a133.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d028758bdb9dc142207cc61595f2024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_6744063c09e324bb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7ff9099395f57a1ec859e842e1b58954_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_632f4894c5702b7d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2df9dba6506f40697a4efddf1d76b53_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_07e7a53df5c89548.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fcc70d21cc97a5794bab3b8daae074bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_6bda60e7c05870c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_14b6cf465327c315.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_1596ef3d6c047da5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_16b1e2a2503ec427.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_177491cd69312168.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)03:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,896
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,554
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_1f0b799887888510.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_1feb998fa0653fa0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_21068cf4849f8622.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_21c93c1f9d91e363.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)03:00
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_52689cb7079101314232e5c2305eac87_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_ecf5f599ab4745df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5ec8fb67814ed21bd488015e9ca3993e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_e807083ad2f1104c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_682056fa89285513d753719325efff94_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_b0feb8659879cac7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_836825b1ef38090539572f238ea754d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_1d3fecf01d3c43c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8af5dbf6040b8be5dba62ef1d8f92aa3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_2d1f02256622e39d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9ad7b96f2cf37d93be962dc0601c880d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_269c713abb0c35f2.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_b899d7b89ac85adb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_b979f7afb3a5156b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_ba94eb1497df5bed.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_bb579a3fb0d1b92e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)02:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18496_none_1f0b799887888510.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22716_none_1feb998fa0653fa0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)15:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18275_none_21068cf4849f8622.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22428_none_21c93c1f9d91e363.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)03:00
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166172,326,01619-Jun-201004:07x86
Win32k.sys6.1.7600.207382,327,55219-Jun-201004:13x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166173,122,68819-Jun-201004:32x64
Win32k.sys6.1.7600.207383,124,22419-Jun-201004:24x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166177,412,73619-Jun-201003:56IA-64
Win32k.sys6.1.7600.207387,413,76019-Jun-201004:03IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_867d9f571c2e622a23e22261fa5efae1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_c51b67f21e7fb9c3.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb048042b6258635c5a1f82cc62b9887_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_c12887126be75995.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_b9178597fb9fc5bd.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_b98c82d514ccb6c0.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_27bc565a8b5b082dd4485f7d143ad71a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_2cbfd2da0d011807.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60fbc49858614da41c0a5ffefd1586d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_26f0913b1a99a6ca.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_820597782e4b71b0949621e3aa1a657c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_648ff34cfd658a0d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c511c749e52ed71f33e8b39045de1eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_9613e4edaadfccd9.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a73891b8dd0c486ae80f828b7e1b42a8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_b3990f2b3238e059.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d1d68e7171db645828a5cd8f3dead2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_c74fd3a3146aa9b6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_1536211bb3fd36f3.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_15ab1e58cd2a27f6.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,081
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,913
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,382
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,503
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_1f8acb6de85df8ee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_1fffc8ab018ae9f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_9c511c749e52ed71f33e8b39045de1eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_39f6ed5ff280649f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d1d68e7171db645828a5cd8f3dead2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6b32dc155c0b417c.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d254e4b827d049a92a6b7c59a5e21c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_84dbe66ca2629c92.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f8780ea736719df1cee5133dd14b69df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_225a423066290f2b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_b919298dfb9dceb9.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_b98e26cb14cabfbc.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,652
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2160329~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,871
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2160329_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)23-Jun-2010
Time (UTC)21:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_1f8acb6de85df8ee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_1fffc8ab018ae9f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2160329 — ostatni przegląd: 17.08.2010 — zmiana: 1

Opinia