Kliknięcie polecenia Opcje internetowe w menu Narzędzia powoduje zwrócenie komunikatu o błędzie

Symptomy

Po kliknięciu polecenia Opcje internetowe w menu Narzędzia w programie Internet Explorer może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Operacja została anulowana z powodu ograniczeń nałożonych na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Przyczyna

Takie działanie może występować, jeśli w folderze Windows\System lub %SystemRoot%\System32 brakuje pliku Inetcpl.cpl albo jeśli ustawiono ograniczenie za pośrednictwem wartości rejestru NoBrowserOptions Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione.

Metoda 1. Zmodyfikowanie rejestru

Aby automatycznie zmodyfikować rejestr, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 3. Jeśli istnieje wartość o nazwie NoBrowserOptions, usuń ją.
 4. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 5. Jeśli istnieje wartość o nazwie NoBrowserOptions, usuń ją.
 6. W przypadku wersji 64-bitowej systemu Windows odszukaj w rejestrze i kliknij następujący klucz:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 7. Jeśli istnieje wartość o nazwie NoBrowserOptions, usuń ją.
 8. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Wyodrębnienie nowej kopii pliku Inetcpl.cpl

Należy wyodrębnić nową kopię pliku Inetcpl.cpl z plików dystrybucyjnych programu Internet Explorer lub ponownie zainstalować program Internet Explorer.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie wyodrębniania plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Naprawienie programu Internet Explorer

Jeśli zastosowanie metody 2. nie rozwiązało problemu, należy naprawić program Internet Explorer.

Stan

Takie działanie jest zgodne z projektem oprogramowania.

Więcej informacji

W wypadku braku pliku Inetcpl.cpl mogą także wystąpić następujące symptomy:

 • W Panelu sterowania może brakować ikony Internet.
 • Ikona Internet może być wyświetlana w Panelu sterowania, ale kliknięcie dwukrotne tej ikony może nie dawać żadnych efektów.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony programu Internet Explorer na pulpicie i kliknięcie polecenia Właściwości może nie dawać żadnych efektów.
 • Program do naprawiania programu Internet Explorer może zalecać ponowne uruchomienie Instalatora. Kliknięcie przycisku Szczegóły powoduje wyświetlenie informacji o tym, że brakuje pliku Inetcpl.cpl.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216583 — ostatni przegląd: 26.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

Opinia