OFF2000: Tworzenie certyfikatu cyfrowego dla projektów VBA przy użyciu programu SelfCert

Streszczenie

Do pakietu Microsoft Office 2000 dołączony jest program, który umożliwia tworzenie certyfikatów cyfrowych służących do podpisywania projektów programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Program ten nosi nazwę SelfCert.exe. Za jego pomocą można utworzyć „certyfikaty testowe” służące do podpisywania projektów VBA.

Więcej informacji

UWAGA: Podpisy cyfrowe utworzone za pomocą programu SelfCert są przeznaczone tylko do użytku osobistego i nie mogą być używane w komercyjnych wersjach rozwiązań VBA. Ten typ wygenerowanego certyfikatu nie umożliwia weryfikacji danej tożsamości.

Certyfikaty podpisane samodzielnie nadają się tylko do użytku osobistego. Jeśli potrzebny jest certyfikat uwierzytelniający, należy skontaktować się z urzędem certyfikacji, na przykład takim, który znajduje się na liście w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci World Wide Web:
Program, który opisano w tym artykule, jest dostarczany „tak jak jest” i firma Microsoft nie gwarantuje, że można go użyć w każdej sytuacji. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w instalacji tego programu oraz korzystaniu z jego dostępnych funkcji, jednak nie zmodyfikują oni programu w celu udostępnienia nowych funkcji.

Tworzenie certyfikatu testowego

Aby utworzyć certyfikat testowy przeznaczony do użytku z projektami VBA w pakiecie Microsoft Office 2000, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Start systemu Windows wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Program Files\Microsoft Office\Office, gdzie Program Files oznacza dysk i folder, w którym zainstalowano pakiet Microsoft Office 2000.
  3. Znajdź plik programu SelfCert.exe i kliknij go dwukrotnie.

    UWAGA: Program SelfCert.exe nie jest częścią instalacji standardowej pakietu Microsoft Office. Aby zainstalować program SelfCert.exe, ponownie uruchom Instalatora pakietu Office z dysku CD nr 1 i kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia pakietu Office, kliknij pozycję Podpis cyfrowy dla projektów VBA, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera. Kliknij przycisk Aktualizuj teraz.
  4. Po uruchomieniu programu SelfCert wpisz imię i nazwisko w polu Imię i nazwisko, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wygenerowany certyfikat cyfrowy dla wprowadzonego imienia i nazwiska.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o podpisach i certyfikatach cyfrowych, kliknij polecenie Microsoft Produkt — Pomoc w menu Pomoc, wpisz Jak mogę podpisać cyfrowo projekt w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217221 — ostatni przegląd: 09.01.2007 — zmiana: 1

Opinia