Klawisz NUMLOCK ustawienie zresetować po wylogowania się serwera terminali


Objawy


Zmodyfikuj wartość InitinalKeyboardIndicators w celu włączyć klawisz NUMLOCK dla danego użytkownika, ale gdy użytkownik loguje się do serwera terminali, klawisz NUMLOCK jest wyłączony.

Przyczyna


Gdy zmieniasz wartość InitialKeyboardIndicators w ścieżce HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard z domyślnej wartości od 0 do 2, wartość zostanie zmieniona na 0, podczas wylogowywania.

Uwaga: to zachowanie występuje zarówno w trybie administracji zdalnej, jak i w trybie aplikacji.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku lub nowszym:

Date Time Version Size File name
----------------------------------------------------------
29-Nov-2001 17:24 5.0.2195.4572 222,480 Gdi32.dll
29-Nov-2001 17:24 5.0.2195.4272 731,920 Kernel32.dll
25-Jun-2001 21:17 3.10.0.103 47,808 User.exe
29-Nov-2001 17:24 5.0.2195.4314 402,192 User32.dll
29-Nov-2001 17:24 5.0.2195.4345 371,984 Userenv.dll
29-Nov-2001 17:15 5.0.2195.4708 1,642,416 Win32k.sys
30-Oct-2001 21:17 5.0.2195.4575 178,960 Winlogon.exe
29-Nov-2001 17:24 5.0.2195.4602 243,472 Winsrv.dll

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.

Więcej informacji


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

265173 Datacenter Program i produkt Windows 2000 Datacenter Server
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

296861 użyć programu QChain.exe do instalowania wielu poprawek z jednym ponownym rozruchem komputera