Jak zainstalować foldery FTP i jak z nich korzystać

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalowania folderów FTP i korzystania z nich.

Więcej informacji

Foldery FTP to nowe rozszerzenie powłoki w programie Internet Explorer w wersjach 5.x oraz systemach Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition i Windows 2000, które umożliwia przeglądanie witryn FTP w Eksploratorze Windows lub programie Internet Explorer przy użyciu interfejsu w stylu eksploratora, opartego na folderach.

Rozszerzenie Foldery FTP jest uwzględnione w funkcji Rozszerzenia przeglądania programu Internet Explorer w wersjach 5.x, która jest instalowana tylko po wybraniu opcji instalacji pełnej lub typowej. Rozszerzenie Foldery FTP jest domyślnie instalowane w systemach Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition i Windows 2000.Aby wyłączyć rozszerzenie Foldery FTP, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. W obszarze Przeglądanie kliknij pole wyboru Użyj protokołu FTP opartego na sieci Web lub Włącz widok folderów dla lokacji FTP, aby je zaznaczyć.
UWAGA: Kliknięcie i zaznaczenie pola wyboru Użyj protokołu FTP opartego na sieci Web lub Włącz widok folderów dla lokacji FTP powoduje wyłączenie rozszerzenia Foldery FTP w programie Internet Explorer 5 i włączenie funkcji FTP programu Internet Explorer 4.

Rozszerzenie Foldery FTP nie obsługuje następujących funkcji:
  • Połączenia z Internetem przy użyciu serwera proxy CERN lub serwera proxy sieci Web.
  • Połączenia z serwerem FTP VAX (Virtual Address Extension) lub VMS (Virtual Memory System).
  • Korzystanie z programu Internet Explorer z oddzielnego programu lub usługi.
  • Kopiowanie plików z serwera do innego serwera.
  • Funkcja przeciągania i upuszczania z serwera FTP.
  • Polecenie Kopiuj w menu Edycja i menu kontekstowych jest niedostępne w przypadku plików na serwerze FTP, jednak można kopiować pliki lokalnie i wklejać je na serwer FTP.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli nie można wyświetlić interfejsu użytkownika FTP, być może serwer proxy CERN uniemożliwia wykonanie tej operacji. Tę przyczynę problemu można zweryfikować, łącząc się z danym serwerem przy użyciu narzędzia Ftp.exe. W celu obejścia tego problemu, należy użyć serwera proxy innego niż CERN, takiego jak Microsoft Remote Winsock.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217888 — ostatni przegląd: 11.02.2008 — zmiana: 1

Opinia