Opis komunikatów o błędach protokołu HTTP (Hypertext Transport Protocol)

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano korzystanie z przyjaznych komunikatów o błędach stanu protokołu HTTP (Hypertext Transport Protocol).

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli moduł Wininet.dll w programie Microsoft Internet Explorer 4 nie może rozpoznać żądania, pojawi się osadzony komunikat o błędzie języka HTML (Hypertext Markup Language) oraz jego pozbawiona opisu definicja (na przykład „Nawigację anulowano” lub „Nie można pobrać strony sieci Web w trybie offline”). Takie komunikaty o błędach są zasobami (res:) pliku Shdocvw.dll. Zasób to kod HTML osadzony w pliku biblioteki dołączonej dynamicznie (DLL, Dynamic Link Library), z którego program korzysta na użytek wyświetlania. W programie Internet Explorer 5 lub nowszym komunikaty te są przechowywane jako zasoby pliku Shdoclc.dll. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie zostanie on zamieniony na odpowiedni szablon HTML, w którym mogą się znajdować dowolne z następujących typów informacji:
  • Informacje o danym problemie.
  • Informacje o tym, jak rozwiązać lub obejść dany problem.
  • Łącze do poprzedniej strony.
  • Łącze do strony Pomocy technicznej programu Internet Explorer.
  • Łącze do tej samej strony, dzięki któremu można spróbować połączyć się z nią ponownie.
  • Łącze do kopii strony pochodzącej z pamięci podręcznej (jeśli jest utworzony interfejs API, Application Programming Interface).
Przyjazne komunikaty o błędach stanu protokołu HTTP są przechowywane w następującym kluczu rejestru:


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\
ErrorThresholds
W programie Internet Explorer 5 i nowszych istnieje możliwość zastąpienia szablonu HTML następującymi przyjaznymi komunikatami o błędach:

400, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 500, 501, 505

Dla każdego błędu istnieje para wartości nazw (na przykład „404”, 128). Pierwsza wartość to kod błędu. Druga wartość to rozmiar w bajtach używany przez program Internet Explorer 5 lub nowszy podczas ustalania, czy należy zastąpić komunikaty o błędach własnymi komunikatami. Dlatego, jeśli plik Wininet.dll z programu Internet Explorer 5 uzyska komunikat o błędzie protokołu HTTP, pomoże on ustalić, czy zawartość HTML dołączona do błędu HTTP ma postać dobrze zaprojektowanej strony sieci Web. Można to ustalić na podstawie rozmiaru strony. Wartość progowa w rejestrze jest wyznaczana dla każdego błędu. Jeśli strona sieci Web jest wystarczająco mała, zostanie odrzucona i pojawi się strona sieci Web z przyjaznym komunikatem o stanie protokołu HTTP.


W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE przechowywane są domyślne wartości ustawień komputera. Ten sam klucz i wartość można ustawić w kluczu HKEY_CURRENT_USER, aby zastąpić wartości ustawień klucza HKEY_LOCAL_MACHINE na poziomie użytkownika.


Aby wyłączyć przyjazne komunikaty o błędach stanu protokołu HTTP, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP.
  4. Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Wyłączenie przyjaznych komunikatów o błędach protokołu HTTP spowoduje wyłączenie ich tylko dla komunikatów o błędach protokołu HTTP, które są zwracane przez serwer (wymienionych powyżej). Istnieją inne przyjazne komunikaty o błędach, których nie można wyłączyć. Na przykład komunikaty o błędach DNS pojawiają się wtedy, gdy program Internet Explorer nie może odnaleźć serwera. W takim wypadku nie istnieje żadna strona zastępcza, co powoduje, że program Internet Explorer 5 lub nowszy zawsze wyświetla przyjazny komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 218155 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia