Problemy z używaniem programu Internet Explorer z niepoprawnym plikiem Hosts

Symptomy

Podczas próby połączenia z witryną sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer może pojawić się jeden lub kilka następujących symptomów:
 • Może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędach:
  • Program Internet Explorer nie może otworzyć witryny internetowej
   adres sieci Web. Ustanowienie połączenia z serwerem nie było możliwe.
   Program Internet Explorer nie może otworzyć adresu URL witryny internetowej:
   witryna sieci Web. Połączenie z serwerem zostało zresetowane.
 • Program Internet Explorer może wyświetlić inną witrynę sieci Web niż witryna określona w polu Adres.

Przyczyna

Takie zachowanie może występować wtedy, gdy w folderze Windows znajduje się plik Hosts z niepoprawnymi wpisami.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy użyć odpowiedniej metody:

Metoda 1

UWAGA: Nie wykonuj następujących kroków do czasu stwierdzenia, że komputer nie potrzebuje pliku Hosts. Aby stwierdzić, czy plik Hosts jest wymagany, skontaktuj się z administratorem sieci.


Jeżeli komputer nie jest połączony z siecią lub nie wymaga pliku Hosts dla rozpoznawania nazw DNS, zmień nazwę pliku Hosts na „Kopia zapasowa pliku Hosts”. Aby zmienić nazwę pliku, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz
ENTER.


UWAGA: Przed wykonaniem następujących kroków skontaktuj się z administratorem.

Metoda 2

Jeżeli komputer jest połączony z siecią wymagającą pliku Hosts, dokonaj edycji pliku Hosts i wyłącz wszystkie wiersze, które odwołują się do adresów IP witryn sieci Web, których nie można wyświetlić. Aby to zrobić, umieść znak numeru (#) na początku każdego wiersza, który zawiera adres IP witryny sieci Web, której nie można wyświetlić.

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje dotyczące pliku Hosts i serwera DNS, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 143193
  Internet Explorer Name Resolution
Właściwości

Identyfikator artykułu: 219843 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia