Opis aktualizacji pakietu Office 2010: 10 sierpnia 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała aktualizację zawierającą najnowsze poprawki dla pakietu Microsoft Office 2010 w wersji 32- i 64-bitowej. Ponadto ta aktualizacja ulepsza stabilność i wydajność.

Więcej informacji

Znany problem

Użytkownicy stosujący rozszerzone znaki ASCII lub znaki z zestawu znaków dwubajtowych (DBCS) w nazwie użytkownika systemu Windows mają problemy z używaniem systemu Pomocy pakietu Office 2010 dla aplikacji klienckich.

Pomoc pakietu Office 2010 działa w dwóch trybach: w trybie offline i w trybie online. W przypadku trybu offline użytkownicy nie mogą wyświetlać łączy do kategorii ani wyników wyszukiwania dowolnego tekstu.

Ten problem występuje podczas korzystania z pomocy w trybie offline i doświadczają go użytkownicy stosujący w nazwie logowania wspomniane wcześniej znaki lub korzystający z wersji językowej systemu Windows XP, w której nazwa folderu tymczasowych plików internetowych zawiera takie znaki.

W przypadku użytkowników korzystających z greckiej wersji pakietu Office 2010 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 wyszukiwanie w trybie offline wyrazów kończących się małą literą sigma „ς” (U+03C2) nie zwraca żadnych wyników. Ten problem nie występuje, jeśli Pomoc działa w trybie online.

Aby uzyskać więcej informacji o zestawach znaków, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzonych znakach ASCII, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

32-bit.

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla wersji 32-bitowej.

64-bit.

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla wersji 64-bitowej.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.

32-bit.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000211,32029-Jun-201006:40

64-bit.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000271,73629-Jun-201006:46

Aby sprawdzić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj poniższe czynności, zgodnie z używanym systemem operacyjnym.

Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. W polu Wyszukaj na komputerze wpisz ciąg Clview.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Clview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Clview.exe zainstalowanego na komputerze.


System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz ciąg Clview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Clview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Clview.exe zainstalowanego na komputerze.
System Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga Jeśli zostanie uruchomione narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz ciąg Clview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Clview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Jak odinstalować tę aktualizację

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Użyj jednej z następujących procedur, w zależności od używanego systemu operacyjnego:
  • Windows 7 i Windows Vista
   1. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
   2. Na liście aktualizacji odszukaj aktualizację 2202188, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  • System Windows XP
   1. Zaznacz pole wyboru Pokaż aktualizacje.
   2. Na liście aktualizacji odszukaj aktualizację 2202188, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.


W witrynie TechCenter pakietu Office System można znaleźć najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny TechCenter pakietu Office System, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2202188 — ostatni przegląd: 07.09.2010 — zmiana: 1

Opinia