MS10-101: Luka w zabezpieczeniach usługi Netlogon systemu Windows umożliwia atak typu „odmowa usługi”

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-101. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, dzwoniąc pod numer 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760430,59219-Aug-201013:29x86SP2SP2GDR
Netlogon.dll5.2.3790.4760437,76019-Aug-201013:39x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760681,98420-Aug-201003:34x64SP2SP2GDR
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760430,59220-Aug-201003:34x86SP2SP2GDR\WOW
Netlogon.dll5.2.3790.4760690,68820-Aug-201003:31x64SP2SP2QFE
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760437,76020-Aug-201003:31x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760978,94420-Aug-201003:33IA-64SP2SP2GDR
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760430,59220-Aug-201003:33x86SP2SP2GDR\WOW
Netlogon.dll5.2.3790.4760990,72020-Aug-201003:30IA-64SP2SP2QFE
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760437,76020-Aug-201003:30x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxx Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.0.6001.18529592,38423-Sep-201017:41x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769592,89628-Sep-201016:55x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87304-Mar-201005:59Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316592,89627-Sep-201015:51x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496593,40830-Sep-201002:14x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200921:24Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.0.6001.18529716,28823-Sep-201018:11x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200818:12Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769717,31228-Sep-201017:17x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87326-Feb-201004:20Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316716,80027-Sep-201016:25x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200818:12Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496717,31230-Sep-201002:29x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200920:58Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.18529592,38423-Sep-201017:41x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769592,89628-Sep-201016:55x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87304-Mar-201005:59Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316592,89627-Sep-201015:51x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496593,40830-Sep-201002:14x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200921:24Not applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,757
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,469
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,920
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,636
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,762
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,762
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,396
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,126
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,964
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,964
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,417
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,503
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_33b0014a6449740a09a1eda696adb0bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_993790771ee41d74.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_781edd384083a3114a0971d371ab43c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_5c109fdf3eca1ea5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_7e7d45408edb60dab800d7d11c5fdc4b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_ff7a86e5cf4c6011.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_bcfc0d29f82d31de5baab78d19b2590b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_fef05a3576bb7b06.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_fdab23833801f60b.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_fe098284514002c0.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_ff99665f3522e060.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_ffcc83ca4e815fb2.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:33
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_9189305d11083e8002f4bbac3e03b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_73f850acc11ed9ac.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a063e5e4966df37559e7fd5467de8b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_69f1b6d6a7d9e916.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2be38acac6e97abe58035f7d9adbc54_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_11ad713d6d662102.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2c95a0503c42a720830e546bfc05b1c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_14229f3ca51c06a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_efbef18b6460b487c6f1dcd8d5e36888_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_0621905c4b10662f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f4e955cb39ff9fc9b178e3641aeb2b0c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_41268f3ebe3185a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_59c9bf06f05f6741.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)18:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_5a281e08099d73f6.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_5bb801e2ed805196.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)16:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_5beb1f4e06ded0e8.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,767
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,483
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,151
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,991
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,991
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,940
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,633
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,598
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,429
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,448
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,453
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_641e695924c0293c.manifest
File versionNot applicable
File size18,763
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_647cc85a3dfe35f1.manifest
File versionNot applicable
File size18,763
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_660cac3521e11391.manifest
File versionNot applicable
File size18,332
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_663fc9a03b3f92e3.manifest
File versionNot applicable
File size18,332
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:20
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2Wersja RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.1.7600.16661692,73621-Aug-201006:35x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:47Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.20787693,76021-Aug-201007:24x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:47Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.16661563,71221-Aug-201005:35x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.20787564,73621-Aug-201006:52x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_215066da7019033d3e542e16fa351246_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_c6a88ccbdaf76af4.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_58e99b534fe698c8f6d80f4d4e71bca8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_852a382bd16c3ea7.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9f2710fd7a93c7db7a88ba42bf5b194f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_bb1bcc446bb9c49e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ba6a40d6c9f18a0dde51ea1b24c81659_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_51fcd33d856c7909.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_59be4d4c519e4935.manifest
File versionNot applicable
File size35,547
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_5a384bfb6ac6b8eb.manifest
File versionNot applicable
File size35,547
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,805
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,521
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,247
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,198
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,009
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,956
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,623
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,678
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_6412f79e85ff0b30.manifest
File versionNot applicable
File size16,596
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_648cf64d9f277ae6.manifest
File versionNot applicable
File size16,596
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2207559 — ostatni przegląd: 17.12.2010 — zmiana: 1

Opinia