Wydaje się, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać po uruchomieniu

Symptomy

Po uruchomieniu programu Internet Explorer 5.x może się wydawać, że przestał on odpowiadać (zawiesił się), jednak animowany globus w prawym górnym rogu okna przeglądarki może się nadal obracać, a na pasku stanu może być widoczny komunikat „Trwa wykrywanie ustawień serwera proxy...".

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli program Internet Explorer próbuje zlokalizować serwer proxy. Przyczyny wystąpienia tego problemu mogą być następujące:


  • W programie Internet Explorer 5 jest domyślnie włączona funkcja automatycznego wykrywania serwera proxy, której działanie może wywoływać u użytkownika wrażenie, że program Internet Explorer nie odpowiada.
  • Komputer użytkownika znajduje się w sieci z serwerem DHCP, który do pakietów DHCP nie dodaje informacji WPAD o automatycznym wykrywaniu serwera proxy. Może to przeszkodzić w zlokalizowaniu serwera proxy przez program Internet Explorer.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wyłącz funkcję automatycznego wykrywania serwera proxy. Aby to zrobić, użyj odpowiedniej metody:

Łączenie się z Internetem przy użyciu połączenia Dial-Up Networking

Jeżeli połączenie z Internetem nawiązano za pomocą połączenia Dial-Up Networking:


  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Internet.
  2. Kliknij kartę Połączenia, kliknij odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
  3. Wyczyść pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Łączenie się z Internetem przy użyciu sieci LAN

Jeśli połączenie z Internetem nawiązano za pomocą sieci LAN:


  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Internet.
  2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
  3. Wyczyść pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Ponownie uruchom komputer.
W celu obejścia tego problemu należy zamknąć program Internet Explorer, a następnie uruchomić go ponownie.

Więcej informacji

Funkcja automatycznego wykrywania ustawień przeglądarki działająca w oparciu o informacje WPAD jest obsługiwana zarówno przez protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), jak i system DNS (Domain Name System). Dzięki odpowiednim ustawieniom serwery DHCP obsługujące komunikaty DHCPINFORM oraz serwery DNS mogą automatycznie wykrywać i konfigurować ustawienia serwera proxy przeglądarki. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji „Configuring Central Automatic Configuration Servers” w rozdziale 13. (Setting Up Servers) zestawu Internet Explorer 5 Resource Kit:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 220902 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia