Opis Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak korzystać z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej.

Więcej informacji

Korzystając z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej, można importować lub eksportować elementy ulubione i pliki cookie. Kreatora importu/eksportu można używać do wykonywania następujących zadań:
  • Importowanie istniejących zakładek programu Netscape Navigator z pliku Bookmark.htm.
  • Importowanie z pliku Bookmark.htm elementów ulubionych wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
  • Eksportowanie istniejących elementów ulubionych programu Internet Explorer do pliku Bookmark.htm.
  • Importowanie istniejących plików cookie programu Netscape Navigator z pliku Cookies.txt.
  • Importowanie z pliku Cookies.txt plików cookie wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
  • Eksportowanie istniejących plików cookie programu Internet Explorer do pliku Cookies.txt.
Aby uruchomić Kreatora importu/eksportu, kliknij polecenie Importuj i eksportuj w menu Plik w programie Internet Explorer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kreatora importu/eksportu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217236 Error Message When Importing Favorites
221045 Unable to Export Favorites or Cookies
221067 Options Unavailable in the Import/Export Wizard
152681 How to Use Netscape Navigator Bookmarks in Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221523 — ostatni przegląd: 11.02.2008 — zmiana: 1

Opinia