Jak włączyć rejestrowanie debugowania środowiska użytkownika w detalicznych kompilacjach systemu Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Streszczenie

Rejestrowanie debugowania procesów profili użytkowników i zasad systemowych w systemie Microsoft Windows NT 4.0 wymaga sprawdzonej kompilacji pliku Userenv.dll. Ta funkcja jest dołączona do systemów Windows 2000 i Windows XP Professional i można ją włączyć przez zmodyfikowanie Rejestru na komputerze, na którym ma odbywać się rejestrowanie.


Wyniki rejestrowania mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z przetwarzaniem profili użytkowników i zasad grupy i należy włączać rejestrowanie tylko w tym celu.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Użyj Edytora Rejestru, aby dodać następującą wartość Rejestru (lub zmodyfikować ją, jeśli już istnieje):
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Wartość: UserEnvDebugLevel

Typ wartości: REG_DWORD

Dane wartości: 10002 (Hex)
Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom ponownie komputer. Plikiem dziennika jest %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221833 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia