Tag „Pragma: No-cache” może nie zapobiegać buforowaniu strony

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Jeżeli metatag <HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE"> jest używany w sekcji nagłówka na początku strony sieci Web w formacie HTML, strona sieci Web może być nadal buforowana w folderze tymczasowych plików internetowych (Temporary Internet Files).

Przyczyna

Strona przeglądana przy użyciu programu Internet Explorer nie jest buforowana aż do chwili, gdy zostanie zapełniona połowa buforu 64 KB. Zazwyczaj metatagi są wstawiane w sekcji nagłówka dokumentu HTML, która pojawia się na początku dokumentu. Analizowany kod HTML jest odczytywany od góry do dołu. Po odczytaniu metatagu <HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE"> program Internet Explorer ustala, czy dana strona jest aktualnie przechowywana w pamięci podręcznej. Jeżeli tak, jest usuwana.

Rozwiązanie

Aby prawidłowo zapobiegać umieszczaniu strony sieci Web w pamięci podręcznej, należy umieścić kolejną sekcję nagłówka na zakończeniu dokumentu HTML. Na przykład:

<HTML>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">
<TITLE> Pragma No-cache </TITLE>
</HEAD>

<BODY>

W tym przykładzie przedstawiono lokalizację, w której należy umieścić drugą sekcję nagłówka<br>,
aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie metatagu „Pragama, No-Cache”.<br>

</BODY>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
</HEAD>

</HTML>

Więcej informacji

Metatag <HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE"> nie jest obsługiwany przez program Internet Explorer 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

234067 JAK: Zapobieganie buforowaniu w programie Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222064 — ostatni przegląd: 11.09.2006 — zmiana: 1

Opinia