OL2000: Co to jest załącznik Oledata.mso wysyłany przez klienta poczty pakietu Office razem z obiektami osadzonymi

Symptomy

W odebranej wiadomości pocztowej znajduje się dodatkowy załącznik – plik Oledata.mso. W programie Eudora może on mieć rozszerzenie .wmz i być wyświetlany razem z wbudowanym plikiem załącznika. Tego pliku nie można otworzyć, ani zmodyfikować.

Przyczyna

Otwierana wiadomość pocztowa z wbudowanym załącznikiem utworzonym w programie Microsoft Word 2000 została wysłana z komputera, którego domyślnym formatem wysyłania poczty jest HTML. Do wyświetlenia wiadomości używany jest program inny niż Outlook 2000.

Więcej informacji

Do wysyłania wiadomości HTML z dołączonymi dokumentami pakietu Microsoft Office 2000 stosowany jest format wiadomości HTML programu Outlook, a nie format koperty z wiadomością pakietu Office. W pliku Oledata.mso znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego wyświetlenia załącznika w programie, za pomocą którego wiadomość została wysłana. Jest to proces określany jako „round tripping”. Plik ten nie zawiera żadnych użytecznych informacji, a jego modyfikacja nie jest możliwa. Nie należy usuwać tego pliku; brak tego pliku mógłby uniemożliwić wyświetlenie pliku załącznika.


Po otwarciu wiadomości HTML na komputerze, na którym nie zainstalowano programu Outlook 2000, plik Oledata.mso będzie pokazywany jako dodatkowy plik załącznika.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222330 — ostatni przegląd: 11.11.2003 — zmiana: 1

Opinia