Ustawienia rejestru kontrolujące Ochronę plików systemu Windows

Streszczenie

Wszystkie ustawienia rejestru, które kontrolują działanie funkcji Ochrona plików systemu Windows oraz Kontrolera plików systemowych, znajdują się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Więcej informacji

Domyślnie ustawienia te mogą zmieniać tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia administracyjne albo systemowe.

Wartości w rejestrze

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = włączone (domyślnie)

1 = wyłączone, podczas rozruchu pojawia się monit o włączenie

2 = wyłączone tylko przy najbliższym rozruchu, nie pojawia się monit o włączenie

4 = włączone, bez okien podręcznych


UWAGA: Aby można było użyć opcji 1 i 2, debuger jądra musi być zawieszony. W przeciwnym przypadku Ochrona plików systemu Windows nie jest wyłączana.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = bez skanowania chronionych plików przy rozruchu (domyślnie)

1 = skanowanie chronionych plików przy każdym rozruchu

2 = jednokrotne skanowanie chronionych plików

SFCQuota (REG_DWORD)

n = limit wielkości (w megabajtach) folderu dllcache (domyślnie 0xffffffff czyli około 300 MB)

FFFFFFFF = buforowanie wszystkich chronionych plików systemowych na lokalnym dysku twardym

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Path = umiejscowienie folderu dllcache na dysku lokalnym albo w sieci (domyślnie %SystemRoot%\System32)


UWAGA: Katalog dllcache nie może się już znajdować w udziale sieciowym.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych nie jest wyświetlany (domyślnie)

1 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych jest wyświetlany


UWAGA: Informacja o lokalizacji plików źródłowych systemu Windows 2000 jest przechowywana w niżej podanym miejscu rejestru i można tak ją zmienić, aby wskazywała na wolumin (mający własną literę dysku), w którym znajduje się płaski folder I386 z plikami instalacyjnymi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:


i


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:
gdzie litera dysku jest właściwym oznaczeniem literowym.


Przykład


Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest C:\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość C:\.


Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest E:\Directory\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość E:\Directory.


Po ponownym uruchomieniu komputera funkcja WFP oraz narzędzie SFC /SCANNOW wykorzystają nowe ścieżki źródłowe, nie monitując już o włożenie instalacyjnego dysku CD-ROM systemu Windows 2000.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222473 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia