Podczas synchronizowania konta programu Outlook Hotmail Connector w programie Microsoft Outlook 2010 mogą być zwracane błędy wysyłania/odbierania

Dotyczy: Microsoft Outlook 2010Outlook 2010 with Business Contact Manager