Jak włączyć dziennik Instalatora Windows

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314852 .

Streszczenie

W systemie Windows istnieje usługa rejestrowania, która jest aktywowana w rejestrze i pomaga diagnozować problemy z Instalatorem Windows. W tym artykule opisano sposób włączania tej usługi rejestrowania.


Uwaga: Pozycja rejestru wymieniona w tym artykule jest taka sama we wszystkich systemach operacyjnych Windows.

Więcej informacji

Instalator Windows może prowadzić dziennik, który pomaga w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy instalacji pakietów oprogramowania. Włączenie dziennika polega na dodaniu do rejestru odpowiednich kluczy i wartości. Gdy wpisy będą już dodane i uaktywnione, można ponowić próbę instalacji sprawiającej problemy. Instalator Windows będzie wówczas śledził postęp i rejestrował go w folderze Temp. Nazwa pliku nowego dziennika jest losowa, ale zaczyna się przedrostkiem „Msi” i ma rozszerzenie log. Aby się dowiedzieć, gdzie jest folder Temp, w wierszu polecenia wpisz:

cd %temp%
Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć rejestrowanie w Instalatorze Windows, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć rejestrowanie w Instalatorze Windows, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Włączanie rejestrowania w Instalatorze WindowsWyłączanie rejestrowania w Instalatorze Windows


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby włączyć rejestrowanie w Instalatorze Windows

Aby samodzielnie włączyć rejestrowanie w Instalatorze Windows, należy otworzyć rejestr za pomocą programu Regedit.exe, a następnie utworzyć poniższą ścieżkę i klucze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Wartość: voicewarmupx
Kolejność liter w polu wartości jest dowolna. Każda z nich włącza inny tryb rejestrowania. Oto funkcje aktywowane przez każdą literę w przypadku instalatora MSI w wersji 1.1:

v — pełne dane wyjściowe
o — komunikaty o braku miejsca na dysku
i — komunikaty o stanie
c — początkowe parametry interfejsu użytkownika
e — wszystkie komunikaty o błędach
w — ostrzeżenia inne niż krytyczne
a — uruchomienia akcji
r — rekordy właściwe dla akcji
m — informacje o braku pamięci albo zakończeniu krytycznym
u — żądania użytkownika
p — właściwości terminalu
+ — dołączanie do istniejącego pliku
! — zapis każdego wiersza osobno w pliku dziennika
x — dodatkowe informacje dotyczące debugowania. Flaga „x” jest dostępna tylko w systemie operacyjnym Windows Server 2003 i nowszych wersjach oraz w pakiecie redystrybucyjnym MSI 3.0 i nowszych wersjach.

„*” — symbol wieloznaczny (rejestrowanie wszystkich informacji z wyjątkiem opcji x oraz v). Aby uwzględnić opcje v oraz x, należy użyć określenia „/l*vx”.
Uwaga To ustawienie powinno być stosowane tylko w celu rozwiązywania problemów i nie należy pozostawiać go włączonego, ponieważ ma negatywny wpływ na wydajność systemu i ilość miejsca na dysku. Przy każdym użyciu apletu Dodaj/Usuń programy z Panelu sterowania jest tworzony nowy plik dziennika (o schemacie nazwy Msi*.log).


Włączanie dziennika Instalatora Windows przy użyciu Zasad grupy

Można włączyć dziennik za pomocą Zasad grupy, poddając edycji odpowiednią zasadę grupy, obowiązującą w katalogu albo jednostce organizacyjnej. W gałęzi Zasady grupy należy kolejno rozwinąć podgałęzie Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne i Składniki systemu Windows, a następnie zaznaczyć pozycję Instalator Windows.

Kliknij dwukrotnie pozycję Rejestrowanie, a następnie kliknij opcję Włączone. W polu Rejestrowanie wprowadź opcje, które mają być rejestrowane. Plik dziennika, Msi.log, pojawi się w folderze Temp na woluminie systemowym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania przez instalatora, skorzystaj z Pomocy systemu Windows. Poszukaj frazy „dziennik msi”, a następnie zaznacz temat „Zarządzanie opcjami komputera przy użyciu Zasad grupy”.


UwagaDodatkowa flaga „x” jest funkcją macierzystą w systemie operacyjnym Windows Server 2003 i nowszych wersjach oraz w pakiecie redystrybucyjnym MSI 3.0 i nowszych wersjach.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 223300 — ostatni przegląd: 10.11.2010 — zmiana: 1

Opinia