Nie można drukować z programu Internet Explorer lub Outlook Express

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Próba drukowania z programu Internet Explorer lub Outlook Express w systemie Windows NT 4.0 może zakończyć się niepowodzeniem (nieuzyskaniem wydruku) bez wyświetlenia jakiegokolwiek komunikatu o błędzie. Problem ten może wystąpić zarówno na drukarce lokalnej, jak i sieciowej.

Przyczyna

Problem ten może wystąpić, jeśli brakuje folderu, do którego odwołuje się zmienna środowiskowa TEMP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  3. Na karcie Środowisko zapamiętaj ścieżkę dla zmiennej TEMP w polu Zmienne użytkownika dla Nazwa. Domyślnie opcja ta jest ustawiona jako dysk_systemowy:\Temp.
  4. W Eksploratorze Windows NT sprawdź, czy ścieżka zapamiętana z kroku 3 istnieje. Jeżeli nie, należy ją utworzyć: Takie działanie jest zgodne z zamierzeniem twórców programu.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

227094 Unable to Print Using Print Button on Internet Explorer Toolbar
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem, należy kliknąć numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
128345 Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w systemie Windows 95/98/Millennium Edition
Właściwości

Identyfikator artykułu: 224202 — ostatni przegląd: 08.09.2006 — zmiana: 1

Opinia